Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Piła wyniki wyszukiwania: znaleziono 20 ofert

Filtruj wg kryteriów

Saraton Sp. z o.o. - Doradztwo Prawne i Finansowe

Świętojańska 16, 64-920 Piła

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obsługa przedsiębiorcy (działalność gospodarcza) w zakresie oddłużenia, restrukturyzacji, uzyskania źródeł finansowania

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego (komornik) prowadzonego na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, uchylenie prawomocności tego nakazu a następnie umorzenie postępowania (zarzut przedawnienia)

Przygotowanie przedsiębiorstwa (wydzielona część) do sprzedaży, Analiza dokumentacji, analiza ryzyk. Koordynacja procesu sprzedaży. (Branża: tv, telekomunikacja)

Przygotowanie i koordynacja procesu przekazania majątku (ruchomości i nieruchomości) spółki (sp.j.) na cele osobiste wspólników. Podjęte działania nie generowały kosztów po stronie spółki i nie powodowały powstania obowiązku podatkowego

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Przygotowanie umów na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcami

Mediacje i ugoda w sprawie podziału majątku.

Mediacje i ugoda pomiędzy rozstającymi się małżonkami w sprawie zabezpieczenia i opieki nad dziećmi. Ustalenie warunków opieki, przygotowanie rodzicielskiego planu wychowawczego.

Przygotowanie umowy spółki z o.o., przygotowanie dokumentacji, rejestracja spółki, bieżąca obsługa spółki, umów i projektów (branża: budownictwo)

Makowska Joanna. Kancelaria adwokacka

Al. Powstańców Wielkopolskich 63, 64-920 Piła

Odpowiada w ciągu 3 godzin

Obrona i reprezentowanie osób w sprawach prywatno-skargowych.

Reprezentowanie skazanego (odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łączonego, ułaskawienie).

Sprawy o rozwód, z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Pomoc w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Tworzenie, analiza umów.

Obrona w postępowaniu przed prokuratorem i sądem.

Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Reprezentacja w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie.

Sprawy o podział majątku małżonków.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Przeworek

Aleja Powstańców Wielkopolskich 162, 94-920 Piła

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja Klientów przed sądem i innymi instancjami.

Prowadzenie spraw rozwodowych bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień od różnych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę lub uszczerbek na naszym zdrowiu.

Pomoc w sprawach o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Prowadzenie negocjacji w zakresie polubownego zakończenia sporu na linii pracownika z pracodawcą.

Sprawy o separację.

Reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej w sporach które wynikły z prowadzenia własnego przedsiębiorstwa transportowego.

Świadczę usługi w sprawach odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub za wypadek na terenie zakładu.

Sprawy o podział majątku.

Sprawdzanie umów pod względem prawnym zawieranych przez naszych klientów z kontrahentami.

Piła

Al. Piasta 4, 77-400 Złotów

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Przystępując do sprawy o rozwód należy mieć na względzie wszystkie aspekty związane z rozwiązaniem małżeństwa tj. sytuacja małżonków po rozwodzie, alimenty, opieka i kontakty z dziećmi, korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania, aż wreszcie po dokonanie podziału wspólnego majątku. W końcowym efekcie zmiana stanu cywilnego w wyniku rozwodu musi się opierać na zaproponowaniu rozwiązań prawnych pozwalających na bezproblemowe uregulowanie spraw.

Gwarantuję swoją pomoc w sprawach o: alimenty, o podwyższenie alimentów. obniżenie alimentów, rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, rozwód z winy obojga małżonków, ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, dotyczące rozstrzygnięć o istotnych sprawach dziecka, o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka, oraz w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Kancelaria radcy prawnego

pl. Władysława Jagiełły 1, 64-920 Piła

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Nowaczyk

Powstańców Wlkp. 82/2, 64-920 Piła

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Waśko

Powstańców Wielkopolskich 1B/3, 64-920 Piła

Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Masianis

Bydgoska 31C, 64-920 Piła

Wyrwa Krzysztof. Kancelaria radcy prawnego

Składowa 15, 64-920 Piła

Kancelaria Radcy Prawnego

Warsztatowa 8, 64-920 Piła

Wróć na górę