Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Opole wyniki wyszukiwania: znaleziono 77 ofert

Filtruj wg kryteriów

JHC Adwokaci s.c.

Łangowskiego 1/2, 45-031 Opole

Porada prawna w sprawie rozwodowej

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej, abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących Twoich kwestii związanych z rozwodem i pomoże Ci rozeznać się w Twojej sytuacji.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie kontaktów z dzieckiem lub władzy rodzicielskiej

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie spraw dziecka, opieki nad nim i kontaktów z dzieckiem abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących kontaktów z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej.

49,00 zł wybieram

Porada prawa w sprawie podziału majątku wspólnego.

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie o podział majatku wspólnego abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących ustalenia składników majatku, rozliczenia nakładów na majątek wspólny z majątków odrębnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem składników majątku.

49,00 zł wybieram

Porada z prawa rodzinnego

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, podczas których omówisz sytuację prawną swojej rodziny, po to abyś mógł podjąć właściwe decyzje. Prawnik odpowie na Twoje pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących tematów takich jak małżeństwo, separacja, alimenty lub opieka nad dziećmi.

49,00 zł wybieram

Porada prawna w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących możliwości porozumienia się w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej lub przy braku takiego porozumienia oceni, czy konieczne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

49,00 zł wybieram

Porada Prawna: Podwyższenie alimentów na dziecko

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej, kiedy można domagać się wyższych alimentów, jakie dokumenty należy przygotować, aby móc ze spokojem podjąć decyzję. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji dotyczących tematów takich jak obliczyć potrzeby dziecka, jak udokumentować wydatki, jak wyjaśnić możliwości zarobkowe zobowiązanego.

49,00 zł wybieram

Telefoniczna porada prawna

15 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem, w celu uzyskania porady prawnej abyś mógł ze spokojem podjąć decyzję, jak postąpić w Twojej sprawie dalej. Prawnik odpowie na pytania i udzieli konkretnych informacji.

49,00 zł wybieram

Sprawdzenie dokumentu: Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew

Prawnik sprawdzi przygotowany przez Ciebie dokument, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i będziesz mieć największe szanse i pewność, że dokument właściwie Cię zabezpiecza. Po tym jak prawnik sprawdzi dokument, zadzwoni do Ciebie celem omówienia wszelkich kwestii problematycznych. Na koniec 30 minutowej rozmowy będziesz wiedział, jakie zmiany wprowadzić aby móc bezpiecznie złozyć dokument w Sądzie.

299,00 zł wybieram

Sprawa rozwodowa - Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew i prowadzenie sprawy rozwodowej.

Prawnik poprowadzi Cię przez cały proces rozwodu, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i będziesz mieć największe szanse na szybki wynik sprawy. Wynajęty prawnik pomoże Ci podczas całego procesu rozwodu i złoży wszystkie potrzebne dokumenty w sądzie.

1999,00 zł wybieram

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Sapała

1 Maja 63-65 lok. 305, 45-069 Opole

Sprawy o rozwód i alimenty. Sprawy o sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i kontakty z dziećmi. Sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Wygrane sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę będącą następstwem wypadku komunikacyjnego.

Obsługa prawa stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola.

Daria Linkowska Kancelaria Radcy Prawnego

Krakowska 37/500, 45-018 Opole

Podwyższenie alimentów Obniżenie alimentów

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca

Wygrana sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia.

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Ojciec przebywał w Zakładzie Karnym. Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskie. Ojciec przebywał za granicą.

pozew o rozwód

Zajmuję się windykacją należności.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zadośćuczynienie, odszkodowanie

- doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw, - doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, - pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, - zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce, przekształcanie spółek, - przygotowywanie umów handlowych, - przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami, - przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek, - reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką, - doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

- sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, - negocjacje przy sprzedaży, - sporządzenie protokołu uzgodnień, - zgromadzenie dokumentów potrzebnych do transakcji, - przygotowanie projektów umowy przedwstępnej sprzedaży i umowy przedwstępnej, - analiza projektów umów sporządzonych przez notariusza, - asysta przy podpisywaniu w/w umów, - sporządzenie protokołu wydania nieruchomości, - udzielanie porad prawnych dotyczących kwestii kupna-sprzedaży nieruchomości, - analiza sytuacji prawnej wynajmującego, - sporządzenie projektu umowy najmu, - analiza umowy najmu sporządzonej przez drugą stroną, - sporządzenie protokołu wydania oraz wyposażenia nieruchomości, - doradztwo w zakresie sposobu kontroli i rozliczenia zużycia mediów, - windykacja należności w razie nieterminowych wpłat za najem.

Przygotowanie, analiza

Zakładanie, przekształcenia, obsługa prawna

Windykacje, obsługa prawna

- prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, - doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty, - zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, - prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, - ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców, - prowadzenie mediacji o ustalenie kontaktów z dzieckiem, - doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka, - doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz, - doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem, - mediacje w sprawach rodzinnych.

- ugodowe rozliczenie należności, - negocjacje z dłużnikiem, - wezwanie dłużnika do zapłaty, - sporządzenie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym, - sporządzanie dalszych pism procesowych, - zastępstwo przed wszystkimi sądami, - uzyskanie klauzuli wykonalności, - wszczęcie postępowania egzekucyjnego, - wspomaganie egzekucji komorniczej.

- odszkodowania za szkody osobowe, - odszkodowania za szkody rzeczowe, - odszkodowania za błędy medyczne, - odszkodowania za wypadki w pracy, - odszkodowania za chorobę zawodową.

Najem, sprzedaż, spory sądowe, własność, dział majątku

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek s.c.

Stefanii Sempołowskiej 1 lok. 33 (I piętro), 45-044 Opole

Maszestow Jan. Kancelaria radcy prawnego

Reymonta 14 lok. 61, 45-064 Opole

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Hajdas

gen. J. Zajączka 9/2, 45-050 Opole

pl. Wolności 3a/4, 48-250 Głogówek

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o rozwód, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie.

Reprezentacja w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Świadczę usługi z zakresu obrony oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, reprezentacji oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w procesie karnym, przygotowywania w tym zakresie pism procesowych i wniosków dowodowych oraz porad prawnych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

Pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcia albo odrzucenia i działu spadku.

Pełna obsługa prawna spółek prawa handlowego, polegająca m.in. na doradztwie prawnym przy zakładaniu spółek i przygotowaniu wszelkich dokumentów rejestrowych, obsłudze korporacyjnej spółek, przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych, obsłudze walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowaniu bądź analizie przedłożonych projektów uchwał pod względem prawnym.

Sprawy o wyjawianie przedmiotów spadkowych, o zachowek.

Pomoc w sprawach o separację.

Sprawy o alimenty, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokatorskiego.

Kancelaria Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni

Kośnego 62, 45-372 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, a także oddziałów i przed­sta­wi­cielstw przed­się­bior­ców zagranicznych z różnych sektorów

doradztwie w realizacjach inwestycji typu greenfiled w Specjalnych Strefach Ekonomicznych;

obsługa wielu transakcji nabycia nieruchomości, w tym na cele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, logistycznych i developerskich oraz reprezentowaniu przedsiębiorców zagranicznych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ad­mini­stracji w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cu­dzo­ziemców

doradztwo na rzecz wiodącego dostawcy opakowań farmaceutycznych w sporach o naruszenie zakazu konkurencji

obsłudze fuzji realizowanych przez in­wes­torów za­gra­nicz­nych z sektora tele­ko­mu­ni­ka­cyjnego, bu­dow­la­nego, paliw płynnych oraz spożywczego

świadczenie pomocy prawnej krajowemu producentowi słodyczy w sporze dotyczącym naruszenia prawa do znaku towarowego;

reprezentowanie wiodącego europejskiego producenta jogurtów w sporze dotyczącym naruszenia zasad konkurencji

strategiczne doradztwo prawne na rzecz znaczącego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy z sektora pi­wo­war­skiego

obsłudze prawnej i podatkowej inwestycji infra­struk­tu­ral­nych finansowanych z funduszy Unii Euro­pejskiej

Wróć na górę