Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Jelenia Góra wyniki wyszukiwania: znaleziono 54 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Prawnicza Doradca

Wojska Polskiego 42A, 58-500 Jelenia Góra

Odpowiada w ciągu 6 godzin

Reprezentacja przed sądem w sprawie roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcom o bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Prywatny akt oskarżenia w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej oskarżycielki posiłkowej

Wygrana sprawa z ZUS o ustalenie renty rodzinnej dla rozwiedzionej byłej małżonki

Pozew o zwolnienie spod egzekucji zajętych ruchomości w postaci samochodu osobowego.

Sprawa o przeniesienie zobowiązania z tytułu składek ZUS na byłego prezesa zarządu

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny, dyżury w transporcie międzynarodowym

Kancelaria Adwokacka Maja Majewska

Grabowskiego 2 lok.1, 58-500 Jelenia Góra

  • Odpowiedzi na pytania

Witam Państwa Chciałbym się zaczerpnąć pańskiej porady. W 2009r. zostałem zaatakowany nożem. Nóż wbito mi w brzuch uszkadzając przednią ścianę żołądka, powodując krwawienie oraz krwiaka w otrzewnej. Sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem na kare pozbawienia wolności w zawieszeniu. Po operacji miałem sporo dolegliwości fizycznych i psychicznych. Leczyłem się psychologicznie i psychiatrycznie oraz u innych lekarzy specjalistów. Sprawę o zadośćuczynienie postanowiłem zlecić adwokatowi. Wspólnie uzgodniliśmy kwote 40.000 złotych a jak się później okazało pozew został sporządzony na 20.000 złotych. Na 1 rozprawę pozwany się nie wstawił twierdząc, iż nie otrzymał wezwania... Na drugiej rozprawie zaproponował mi 1.000 złotych, co według mnie jest śmiesznie niską kwotą. Sędzia postanowiła powołać dwóch biegłych (psychiatre oraz traumatologa) Oględziny ciała miałem w tamtym roku zaś wizytę u psychiatry 17.08.2017r. Biegła stwierdziła, że mój stan psychiczny jest w bardzo ciężki stanie. Nie znam jeszcze całej opinii, ale stwierdziła depresje oraz inne zaburzenia. Kwota 20.000 a nawet 40.000 złotych jest według mnie stanowczo za niska. Rozmawiałem o tym z adwokatem i prosiłem, aby zmienił kwotę w pozwie. Twierdzi, że nie trzeba nic zmieniać ani pisać nowego pozwu, ponieważ wystarczy rozszerzyć żądanie na rozprawie, bo sędzia i tak może przyznać dużo większą kwotę niż jest w pozwie. I tu pojawia się moje pytanie: czy faktycznie tak jest, że sędzia na podstawie dokumentacji medycznej zasądzi kwotę wyższą niż o jaką żądałem w pozwie? Nie podważam kompetencji swojego adwokata, ale chciałbym się spytać czy są Państwo w stanie poprowadzić tę sprawę w sposób najkorzystniejszy dla mnie? I ile by to kosztowało? Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

Należy rozszerzyć powództwo i dokonać stosowną opłatę a wcześniej przeanalizować sprawę czy nie ma przedawnienia.

W porozumieniu pracodawców na podstawie art. 22 ustawy o prac. samorz. przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej gminy tj. OPS-u jest zapis że zachowane będzie dotychczasowe wynagrodzenie pracownika. Dostałam wypowiedzenie warunków płacy i pracy tj. w związku z likwidacja Referatu w Urzędzie i przeniesienie tych spraw do OPS, moje byłe stanowisko - Kierownika Referatu uległo też likwidacji, przeniesiono mnie na inne, niższe stanowisko podinspektora - degradacja, odebrano dodatek funkcyjny w znacznej wysokości, a tym samym moje wynagrodzenie uległo dużemu obniżeniu. Czy obniżenie wynagrodzenia w postaci wypowiedzenia dodatku funkcyjnego jest prawidłowe w stosunku do treści porozumienia.

W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można go przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnianie na tym stanowisku (art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Ponieważ powodem wypowiedzenia warunków pracy i płacy są przyczyny leżące po stronie pracodawcy, pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko. Przepis nie definiuje pojęcia „wynagrodzenie”, ale mając na uwadze jego cel należy przyjąć, że chodzi tu o stałe składniki wynagrodzenia wraz z dodatkiem funkcyjnym. Dodatek funkcyjny traktowany jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako stały element wynagrodzenia i jest objęty ochroną we wszelkich przypadkach, w których przepisy prawa pracy stanowią o zachowaniu prawa do wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie, np. w przypadkach przewidzianych w art. 179 § 5 Kodeksu pracy, art. 1864 Kodeksu pracy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dyzma Bebak

al. Wojska Polskiego 48/1B, 58-500 Jelenia Góra

Kancelaria Radcy Prawnego Vis Legis Sylwia Borodyn

Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra

Odpowiada w ciągu 7 godzin

Negocjowanie warunków umów.

Opiniowanie umów już istniejących.

Reprezentuje Klientów przed organami administracji podatkowej, jak również przed sądami administracyjnymi tj. Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentacja w sprawach dotyczących podziału majątku.

Pomoc w sprawach o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.

Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych dotyczących m.in. wypadków komunikacyjnych.

Sprawy o dział spadku.

Przygotowywanie projektów umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o pracę, o dzieło w tym umów o dzieło z przeniesieniem autorskim praw majątkowych, o roboty budowlane i wielu innych.

Skargi kasacyjne na orzeczenia wydane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

Reprezentacja w sprawach o zachowek.

Adwokacka Spółka Partnerska BGJ - Biegański, Dubicka, Janisławscy, Lachowicz

Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w wyniku wypadku klientki spowodowanego przez wadliwe drzwi do hipermarketu TESCO. Kwota zadośćuczynienia 40.000,00 zł plus odsetki za zwłokę.

Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego dużej formy z branży produkcji produktów higienicznych do kwoty ponad 26.000.000,00 zł

Uniewinnienie w sprawie karnej skarbowej od zarzutu nielegalnego obrotu paliwami.

Przeprowadzenie połączenia dwóch spółek kapitałowych poprzez przejęcie majątku jednej spółki przez drugą spółkę kapitałową. Kwota transakcji 10.500.000,00 zł

Wygrana sprawa sądowa o zwrot niesłusznie zatrzymanej kaucji gwarancyjnej wynikającej z umowy o roboty budowlane. Kwota roszczenia 40.000 zł

Wygrana sprawa sądowa o zapłatę wynagrodzenia za zrealizowane prace budowlane. Kwota roszczenia 400.000,00 zł uregulowana w postępowaniu zabezpieczającym.

Uniewinnienie w sprawie karnej skarbowej od zarzutu nielegalnego organizowania gier hazardowych.

Wygrana sprawa o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy pracownicy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kwota odszkodowania 6.500,00 zł plus odsetki.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Gondurak-Chruściel

Artura Grottgera 7, 58-500 Jelenia Góra

sprawa rozwodowa - bardzo złe wzajemne nastawienie małżonków przeciwko sobie. W wyniku działań moich i pełnomocnika drugiej strony - uzyskano satysfakcjonujące porozumienie, bo dzieci są nawjażniejsze

podział spadku poprzez zniesienie współwłasności nieruchomości - to najczęstszy przypadek, gdy strony nie potrafią samodzielnie i polubownie podzielić się otrzymanym spadkiem. Postępowania te długo trwają a ich przebieg wymaga pomocy profesjonalisty.

windykacja bieżących zobowiązań - stała obsługa podmiotów gospodarczych kompleksowa obsługa wierzytelności od wezwania do zapłaty do postępowania egzekucyjnego, zapewnia większą efektywność.

ULTIMO, KREDIT INKASO, INTRUM IUSTITIA, GETBACK, PROKURA, KRUK, BEST I-II-III, dostałeś wezwanie do zapłaty, nakaz sądowy zapłaty, - zweryfikuje czy dochodzone należności nie są przedawnione lub czy też w ogóle są należne.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Bieniek

Wojska Polskiego 46/1, 58-500 Jelenia Góra

SYGNA

S. Okrzei 5/1, Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka Roman Bebak

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 58-500 Jelenia Góra

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Gondurak

Armii Krajowej 3/1, 58-500 Jelenia Góra

Wróć na górę