Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Gorzów Wielkopolski wyniki wyszukiwania: znaleziono 47 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Paczkowska-Przypis

Sikorskiego 38/6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Reprezentacja Klientki w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie. Wyrok: sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa z winy męża Klientki i zasądza na jej rzecz koszty.

Reprezentacja Klientki w sprawie o zmianę kontaktów z dzieckiem. Ojciec zmuszał syna do kontaktów ze swoją nową partnerką, dziecko tego nie chciało. Uzyskałyśmy orzeczenie zmieniające ustalone wcześniej widzenia i ustanowiłyśmy zakaz nocowania dziecka u ojca.

Reprezentacja Klientki w sprawie spadkowej. Bank żądał od niej zapłaty za długi ojca, który zaniedbywał rodzinę i o którego śmierci dowiedziała się długo po upływie kodeksowych 6 miesięcy. Uzyskałyśmy zgodę sądu na odrzucenie spadku. Klientka nie ponosi odpowiedzialności za długi ojca.

Reprezentacja Klienta w sprawie rozwodowej. Wynik sprawy: powierzenie dzieci Klientowi i zasądzenie alimentów od jego byłej żony.

Reprezentacja Klientki w sprawie rozwodowej. Żądała orzeczenia winy męża. Pozwany powoływał się na istnienie więzi między małżonkami i winę po stronie Klientki. Sąd wydał wyrok, w którym rozwiązał małżeństwo z winy pozwanego i zasądził od niego wszystkie koszty na rzecz Klientki.

Analiza umowy najmu pod kątem dopuszczalności wypowiedzenia. Uznanie przez Wynajmującego stanowiska Klienta. Ugoda.

Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów PAHL

Warszawska 6/104, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

wygrane sprawy rozwodowe oraz rodzinne

wygrane sprawy o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie

obsługa podmiotów gospodarczych

prowadzenie spraw karnych oraz karnych gospodarczych

wygrane sprawy przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym

obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Barbara Sobol Kancelaria Adwokacka

F.Walczaka 12b/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Prawo pracy. Sporządzenie pozwu o przywrócenie do pracy ( bądź odszkodowanie ) , ze wskazaniem negatywnych przesłanek które wskazywały na fakt, iż wypowiedzenie zostało sporządzone z naruszeniem prawa. Reprezentacja w Sądzie.

w swojej karierze kilka razy spotkałam się z sytuacją, kiedy to osoby fizyczne kupiły nieruchomość na podstawie aktu notarialnego niemniej jednak nie mogą wejść skutecznie w prawa własności przedmiotowej nieruchomości z powodu wadliwości tych aktów. W tej sytuacji drugim sposobem wejścia w prawo własności nieruchomości, ( którą już z resztą kupilismy ) jest zasiedzenie o ile posiadamy nieruchomość w dobrej wierze przez okres 20 lat ( zła wiara 30 ). W tej sytuacji należy skierować do Sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Jeżeli sąd wyda stosowne postanowienie, jest ono podstawą do wpisu - zmiany właściciela w księdze wieczystej tej nieruchomości.

Spadki. Sporządzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego, z powodu działania w błędzie. Zastępstwo procesowe w sądzie.

Prawo karne. Obrońca w postępowaniu karnym. Udział w czynnościach przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, obrona przed sądem.

Kamiński Kamil Kancelaria Adwokacka

Mostowa 13/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Odpowiada w ciągu 9 godzin

Wygrane sprawy związane z przestępstwami z art. 178 a k.k. - podważanie wiarygodności opinii biegłych toksykologów - zarówno alkohol jak i środki odurzające

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny w wypadku samochodowym mający miejsce przed sierpniem 2008 roku

Wygrane sprawy o mobbing w zakładzie prace

Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Szczepaniak

Mieszka I 2 lok. 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Radcy Prawnego PRO-IUSTITIA

Mieszka I 39/55, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Sławomir Stryjakiewicz

Pocztowa 20/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka

Mostowa 13/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Januszkiewicz

Sikorskiego 22/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dubiec

Gorzów Wielkopolski

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pomoc w sprawach o alimenty, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Pomoc w wyszukiwaniu przetargów w Niemczech, do których mogliby przystąpić polscy przedsiębiorcy, sporządzanie dokumentacji przetargowej po stronie wykonawcy oraz reprezentowanie go podczas całego postępowania przetargowego.

Wykonawcom oferuje pomoc prawną związaną m.in. z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, a także na każdym etapie jego realizowania. Sporządzam oferty i wnioski potrzebne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodne ze SIWZ.

Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przed sądem.

Obrona w toku postępowania karno-skarbowego.

Opracowywanie umów z niemieckimi partnerami handlowymi.

Pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Sprawy o rozwód, z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o separację.

Reprezentacja Klientów w negocjacjach z kontrahentami.

Wróć na górę