Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Gliwice wyniki wyszukiwania: znaleziono 77 ofert

Filtruj wg kryteriów

Pro Legal

Piastowska 2, 44-122 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Uchylenie alimentów

OVB Allfinanz

sprawa o zapłatę przeciwko klubowi sportowemu

Założenie i rejestracja spółki z o.o.

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. Oddział Gliwice

Zwycięstwa 14, lok. 95-97, 44-100 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Usługi w zakresie prawa spółek należy rozumieć jako szeroko pojętą pomoc w prowadzeniu działalności osób fizycznych lub osób prawnych za pośrednictwem spółek prawa handlowego.Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. posiada bogate doświadczenie w procesach związanych z fuzjami i przejęciami spółek, w tym także z udziałem spółek publicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów w negocjacjach prowadzonych przy przeprowadzaniu transakcji typu M&A

Kancelaria posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Świadczymy również pomoc prawną na rzecz indywidualnych klientów, pozostających w rozmaitych sporach z pracodawcą wynikłych na tle stosunku pracy. W ramach świadczonej pomocy prawnej, przygotowujemy i opiniujemy m.in. wszelkie dokumenty pracownicze. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym również o naruszenie zakazu konkurencji i ujawnieniu tajemnicy. Doradzamy również w zakresie bieżących spraw dotyczących zatrudnienia, a także problematyki równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacji, mobbingu, czy naruszenia dóbr osobowych pracownika. Z powodzeniem świadczmy również pomoc prawną pracodawcom w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych, a także pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych, w szczególności w zakresie należnej odprawy pieniężnej.

Doradzamy przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym kontraktów handlowych, pism, umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu wzorców typowych umów oraz w prowadzeniu negocjacji i rokowań, mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań oraz kar umownych.

Kancelaria doradza klientom przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych, jak również udzielania licencji do tych praw. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne przy rejestracji znaków towarowych i wzorów w polskich, unijnych i zagranicznych urzędach patentowych. Prowadzimy postępowania sporne w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów, patentów. Opiniujemy również umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie do programów komputerowych.Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie wynikające z przeprowadzenia licznych audytów prawnych dotyczących praw własności intelektualnej lub przemysłowej prowadzonych na zlecenie inwestora lub sprzedającego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych obejmujące wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Kancelaria oferuje doradztwo w osiąganiu porozumienia bez konieczności wytaczania procesu sądowego, a przy zastosowaniu różnych procedur alternatywnego ich rozstrzygania, w tym mediacji. Kancelaria współpracuje również przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości.Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na egzekucji.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji mających za przedmiot nieruchomości, jak również doradza na etapach realizacji inwestycji na nieruchomościach. Specjalizujemy się m.in.w sprawach dotyczących uregulowania sytuacji prawnej urządzeń przesyłowych (m.in. linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, linii telekomunikacyjnych) i dochodzenia roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, na których posadowione są takie urządzenia wbrew ich woli i wiedzy a także bez należnej rekompensaty. Przeprowadzamy badania stanu prawnego nieruchomości – tzw. due dilligence, wskazujemy czynniki ryzyka i na podstawie ich wyników pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, również na podstawie przedwojennych dokumentów. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w szczególności realizacją roszczeń byłych właścicieli i ich następców prawnych.

Anna Maria Ryguła Kancelaria Adwokacka adwokat,

Zwycięstwa 4,, 44-100 Gliwice

Kancelaria Radcy Prawnego R.pr. J.Janik

Barlickiego 10/2, 44-100 Gliwice

Kancelaria Prawna eMediator Legal

Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tomczak-Trochimiuk

Górnych Wałów 52/5, 44-100 Gliwice

Adwokat Małgorzata Urawska

Bankowa 1/4, Gliwice

Strumiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa

Zwycięstwa 34,, 44-100 Gliwice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Jachymski

Bohaterów Getta Warszawskiego 2/4, 44-100 Gliwice

Kancelaria adwokacka

Kościuszki 28 lok. 1, 44-100 Gliwice

Wróć na górę