Przyjąć czy odrzucić spadek ?

Przyjąć czy odrzucić spadek ?

Jakiś czas temu umieściłam artykuł odnoszący się do pierwszego kroku , który należy poczynić, aby uregulować sprawy spadkowe. Zawarłam tam ważną informację odnośnie tego, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (art. 1026 k.c.). W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się właśnie na oświadczeniu o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Przede wszystkim spadkobierca może złożyć ww. oświadczenie wybierając jedną z poniżnych opcji (art. 1012 k.c.):

a) może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),

bądź

b) przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),

bądź

c) spadek odrzucić.

Co oznaczają poszczególne opcje?

Ad a - spadkobierca przyjmuje spadek w całości = aktywa + pasywa i odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia . Przykład: Masa spadkowa obejmuje aktywa w wysokości 200 000,00 zł oraz pasywa w wysokości 250 000,00 zł, co oznacza, że spadkobierca będzie musiał uregulować z własnego majątku zobowiązanie w wysokości 50 000,00 zł długu.

Ad b - korzystając z tego typu przyjęcia spadku spadkobierca ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości aktywów spadku . Przykład: Masa spadkowa obejmuje aktywa w wysokości 200 000,00 zł oraz pasywa w wysokości 250 000,00 zł, spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem ograniczył swoją odpowiedzialność za długi spadkowe do kwoty 200 000,00 zł.

Ad c - spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia , tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.).

Termin

Oświadczenie czy przyjmuje się, czy odrzuca spadek można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiaduje się o tytule powołania do niego . Co to znaczy dowiedzieć się o tytule swojego powołania ? Tzn. dowiedzieć się, że jest się spadkobiercą zmarłej/zmarłego, co najczęściej wiąże się z powzięciem inforamcji o zgonie danej osoby.

Ważną informacją jest to, że brak oświadczenia spadkobiercy w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza - regulacja ta obowiązuje od 18.10.2015r. Przed tą datą brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie był równoznaczny z prostym przyjęciem spadku.