Od nowego roku JPK dla wszystkich VAT-owców.

Od początku 2018 roku wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (VAT) będą obowiązani przekazywać administracji skarbowej jednolite pliki kontrolne (JPK), które obrazują aktualne transakcje dokumentowane fakturami. Analiza plików pozwoli szybko wychwycić faktury wystawione przez podmioty, które nie mają statusu podatnika VAT czynnnego. Należy przypomnieć, że odliczenie podatku z faktury wystawionej przez takiego podatnika jest co do zasady niedopuszczalne. Z tego względu zaleca się, aby weryfikować kontrahentów poprzez sprawdzenie czy są czynnymi podatnikami VAT, co jest starannością której oczekuje się od przedsiębiorców. Weryfikacji takiej można dokonać bezpłatnie, online, na stronie internetowej resortu finansów. Wystarczające jest wpisanie NIP kontrahenta by uzyskać automatyczną odpowiedź w powyższym zakresie. Stan na 29/12/2017