Nowe szanse na odszkodowanie

Niektóre sądy rejonowe i okręgowe oddalały powództwo o odszkodowanie od ubezpieczyciela w sytuacji, gdy po zaistnieniu szkody właściciel sprzedawał pojazd. Teraz pojawiła się szansa na uchylenie takich wyroków, gdyż Prokurator Generalny wniósł ostatnio pierwszą ze skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego.

Oznacza to, że Prokurator Generalny uznał tego typu wyrok sądu okręgowego za wydany wbrew obciążającemu go obowiązkowi rozpoznania istoty sprawy i dokonania prawidłowej oceny.

Orzeczenie to bowiem usankcjonowało wyrok sądu I instancji wydany z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego dotyczących pełnej kompensacji szkody.

Otwiera to wielu poszkodowanym, których pozwy zostały oddalone z powodu zbycia pojazdu po kolizji, prawo do ponownego ubiegania się o pełne odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu.