Napisz opinię o tym prawniku

Twój email nie zostanie przekazany prawnikowi, ani wyświetlony przy komentarzu.

Jak opiniować?

Oceń tylko prawnika, z którym miałeś styczność

Prosimy o niepozostawianie opinii o prawniku, z którym nie miałeś kontaktu.

Opiniuj precyzyjnie

Opisz w jaki sposób pomógł Ci prawnik, czy wykazał się odpowiednią wiedzą i był pomocny.

Pamiętaj o poufności

Prosimy o niepozostawianie swoich danych osobowych (wystarczy imię), ani szczegółów dotyczących sprawy.

Zachowaj kulturę osobistą

Prosimy o używanie kulturalnego języka. Tylko takie opinie będą brane pod uwagę.

Opinia jest weryfikowana

W celu uniknięcia nieprawdziwej, bądź złośliwej opinii, zostanie ona sprawdzona przed pojawieniem się na stronie serwisu.