Grzegorz SarzyńskiAdwokat

(Od 2015)
Adwokat Grzegorz Sarzyński Kancelaria Adwokacka
ul. Sienkiewicza 55, 39-400 Tarnobrzeg
ul. Krzywoń 2/30, 39-460 Nowa Dęba

Zawód adwokata jest zwieńczeniem blisko 10 lat nauki oraz pracy przy stosowaniu prawa. Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magistrem prawa oraz magistrem politologii. Aplikację adwokacką odbywałem w Lubelskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w kancelariach adwokackich w Lublinie i uczestnicząc w czynnościach procesowych na salach sądowych, w prokuraturach, komisariatach Policji oraz organach administracji publicznej na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W pracy zawodowej najważniejsze znaczenie ma dla mnie profesjonalne działanie wg najlepszej woli i wiedzy, zgodnie z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością, rzetelne informowanie Klientów o możliwościach osiągnięcia celów postępowania oraz ryzyku prawnym, przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Inne uwagi: Zajmuje się prawem rodzinnym (rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty), prawem cywilnym (o zapłatę, zadośćuczynienie, odszkodowanie, podział majątku, spadkowe), prawem karnym (obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia), prawem pracy, prawem autorskim, prawem medycznym.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 20
9 - 20
9 - 20
9 - 20
9 - 20

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (5)
  • Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
  • Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.
  • Sprawy o alimenty, podwyższenie, obniżenie alimentów.
  • Sprawy o rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego.
  • Pomoc w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dzieckiem.
 • Przestępstwa i wykroczenia (4)
  • Reprezentacja w sprawach dotyczących przestępstw m.in. przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu, rodzinie, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów; narkotykowe, skarbowe, drogowe, w tym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
  • Sprawy o wykroczenia m.in. przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu, interesom konsumentów, drogowe.
  • Postępowanie wykonawcze m.in. warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, zatarcie skazania, odroczenie i rozłożenie grzywny na raty.
  • Udzielanie pomocy prawnej w przypadku zatrzymania,tymczasowego aresztowania, przeszukania.
 • Praca (3)
  • Sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
  • Pomoc w sprawach dotyczących przywrócenia do pracy.
  • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (3)
  • Obrona w postępowaniu karnym w sprawie o błąd w sztuce medycznej, przeprowadzenie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta, nieudzielenie pomocy.
  • Dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego.
  • Dochodzenie odszkodowań przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 • Majątek i Podatki (2)
  • Sprawy o zapłatę m.in. wezwania do zapłaty, pisma w postępowaniu zwykłym i uproszczonym.
  • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę m.in. wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzenie ciała lub mienia.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Reprezentacja w sprawach spadkowych m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.

Mogę pomóc również przy tych sprawach