Agnieszka Łozińska

Agnieszka Łozińska

Adwokat

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Łozińska

aleja Kasztanowa 18 lok. 19/3, 53-125 Wrocław

Dokonanie wpisu w księgach wieczystych

199 zł

Cena brutto

Opis usługi
Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej należy do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Dokumentami takimi mogą być orzeczenia sądu, dokumenty stwierdzające dokonanie czynności prawnej: akt notarialny, decyzje administracyjne. Prawnik przygotuje odpowiedni wniosek oraz wypełni go dla Ciebie.
Jak to działa
  • Po wykonaniu płatności do prawnika wysyłany jest SMS oraz email o Twoim zleceniu
  • Wysyłany jest również email do Ciebie zawierający potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz potwierdzenie dokonania płatności i Regulamin wykonania usługi
  • Prawnik skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie
  • Przygotuj się do rozmowy, skompletuj dokumenty
Co obejmuje cena
  • Wypełnienie formularza wpisu w księdze wieczystej.
  • Szczegółowe instrukcje co do wysokości i sposobu wniesienia opłaty sądowej i miejsca złożenia wniosku.
  • 30 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem.
Czego nie obejmuje cena
  • Wszelkich opłat pocztowych, sądowych, związanych z wysyłką wniosku, kosztów sądowych, sprawdzenia zasadności wniosku.
Uwagi
  • Jeśli potrzebna jest faktura, proszę przekazać prawnikowi dane do wystawienia faktury osobiście