Usługi prawne z Cennika. Regulamin dla klienta.

 1. Usługa   prawna wybrana z modułu cennikowego zawiera opis, zgodnie z którym zostanie wykonana oraz cenę, której opłacenie spowoduje uruchomienie realizacji tej usługi.
 2. Usługodawcą  wybranym przez klienta  jest  prawnik, którego dane osobowe i adresowe są  widoczne w module cennikowym.
 3. Zlecając wykonanie usługi  należy podać  numeru telefonu  oraz (opcjonalnie) swój adres mailowy, możliwe jest  również dołączenie do zlecenia dokumentów w postaci załączników.
 4. Po przyjęciu ustalonej opłaty  do prawnika wysyłany jest natychmiast SMS z numerem telefonu klienta i email z ewentualnymi załącznikami klienta.
 5. Do klienta  wysyłany jest  komunikat SMS potwierdzający rozpoczęcie realizacji usługi   oraz email zawierający dane  szczegółowe wykonania usługi, paragon  oraz  ten regulamin. 
 6. Prawnik rozpoczyna realizację  usługi od nawiązania kontaktu telefonicznego z klientem,  w jak najkrótszym czasie od przekazania zlecenia.
 7. Klient może zwrócić się do prawnika o wystawienie faktury w miejsce otrzymanego paragonu w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w ciągu 24 godzin prawnik nie skontaktuje się z klientem, wykonywana jest procedura unieważnienia usługi:   organizator wysyła do klienta SMS o unieważnieniu usługi oraz   zwraca   klientowi dokonaną wpłatę (przekazuje zlecenie zwrotu wpłaty do serwisu Przelewy24.pl).
 9. Klient ma prawo unieważnienia swojego zlecenia i otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty, jeśli zgłosi taką decyzję na infolinię organizatora przed momentem uzyskania połączenia telefonicznego z prawnikiem, którego wybrał do realizacji usługi.   Jeśli kontakt z  wybranym prawnikiem  już nastąpił, do tego prawnika należy decyzja i realizacja zwrotu klientowi wpłaty w całości lub części.
 10. Niepoprawny numer telefonu uniemożliwi realizację usługi. Niepoprawny adres mailowy uniemożliwi otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zlecenia, przyjęcia opłaty i wydruku paragonu.   Dane te można  poprawić wykorzystując infolinię organizatora. 
 11. Organizatorem  pośredniczącym w realizacji usługi jest Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, właściciel  serwisu specprawnik.pl. Pośrednictwo serwisu specprawnik.pl polega na oprogramowaniu procesów występujących w tej usłudze, w tym wymiany SMS-ów i  emaili pomiędzy klientem i prawnikiem, wystawiania paragonu w imieniu prawnika oraz  automatyzacji pobierania opłat od klienta.
 12. Opłata za usługę  jest przyjmowana od klienta przy pomocy serwisu Przelewy24 (www.przelewy24.pl) na konto organizatora i natychmiastowo potwierdzana klientowi. Serwis przelewy24.pl dolicza klientowi prowizję  w wysokości 1,9 %  od przyjmowanej kwoty. 
 13. Organizator obsługuje infolinię, tel. 503 30 99 11  dla celów reklamacji usługi lub jej procesów składowych.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2016 roku.