Czy można nałożyć opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny (ojca, matki itp.)?

Pobyt w DPSie podlega określonej opłacie. …

CZYTAJ WIĘCEJ