Obowiązek informacyjny - sprawdź czy go realizujesz?

Skoro prowadzisz działalność, to obowiązków do zrealizowania masz mnóstwo.  
Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę jeśli chodzi o RODO?

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 

DLACZEGO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY JEST TAK WAŻNY?

Nie – powodem nie jest to, że właśnie z powodu niezrealizowania obowiązku informacyjnego jedna ze Spółek otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych karę administracyjną w wysokości ponad 940 000 zł.

Powód jest inny.

Spójrz na to z własnej perspektywy.

 1. Czy chcesz wiedzieć KTO (jaki podmiot/y) posiada Twoje dane?

Jeśli jakiś podmiot posiada Twoje dane, to chciałabyś wiedzieć, albo przynajmniej mieć prawo dowiedzieć się:

 1. CO z Twoimi danymi ROBI ten podmiot?
 2. W jakim CELU je zebrał?
 3. Co pozwala mu na to, że przetwarza Twoje dane?  (Czy jest to Twoja zgoda czy może przepis prawa a może coś jeszcze innego; jeśli Twoja zgoda, to czy możesz ją cofnąć i jak)?
 4. Czy musisz/musiałeś te dane podać (z czego to wynika) i co się stanie jeśli byś ich nie podał?


Jeśli podmiot przetwarza Twoje dane, to najprawdopodobniej komuś je przekazuje. Pojawiają się więc kolejne pytania:

 1. KOMU ten podmiot powierza Twoje dane?
 2. Czy przekazuje je poza obszar UE/Europejski Obszar Gospodarczy i jakie zabezpieczenia są stosowane?
 3. SKĄD pozyskał Twoje dane  (od Ciebie czy może ktoś mu przekazał)?
 4. JAK DŁUGO będzie posiadał (przetwarzał) Twoje dane?
 5. Jak możesz SKONTAKTOWAĆ się z tym podmiotem  oraz ustanowił dodatkową osobę, z którą możesz się kontaktować w sprawie Twoich danych, m.in. Inspektora  Ochrony Danych,
 6. Czy przysługują Ci jakieś PRAWA  w odniesieniu do tych danych, czy masz do nich dostęp, czy możesz żądać ich usunięcia z bazy danych Administratora, poprawienia, przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania),
 7. Czy możesz wnieść SKARGĘ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
 8. Czy w oparciu o Twoje dane, Administrator wyciąga jeszcze jakieś inne wnioski ; czy profiluje Twoje dane?

Obowiązek informacyjny jest kluczowy dla zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z RODO.

Obowiązek informacyjny pozwala na realizację prawa do wiedzy o tym co się dzieje z danymi osoby, której dane są przez kogoś przetwarzane.

---------------------

Dalsza część tekstu znajduje się na stronie:  https://kingakonopelko.pl/obowiazek-informacyjny-sprawdz-czy-go-realizujesz/


Dowiesz się z niego także:  

 • Jak i w jakich obszarach realizować obowiązek informacyjny? Kogo powinieneś informować?
 • Jak konstruować klauzulę informacyjną wymaganą przez RODO?

BONUS dla osób zapisanych do newslettera- darmowa  checklista, dzięki której sprawdzisz, w których obszarach Twoja firma “kuleje”, jeśli chodzi o obowiązek informacyjny