Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ?

Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny.

Co to oznacza?

Wyrok taki aby można było prowadzić z niego egzekucje należy jeszcze za...

więcej