Jak wyegzekwować dług - 5 fachowych porad

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest zadaniem, które może przynieść Ci mnóstwo satysfakcji, zysku, pozytywnej energii i codziennej motywacji. Nie jest to jednak droga usłana różami, którą będziesz szedł bez problemów i zmartwień. Możliwe, że w trakcie spełniania swoich obowiązków zawodowych spotkasz się z koniecznością stawienia czoła windykacji należności . Odzyskiwanie zadłużenia od dłużnika może odbywać się na kilka sposobów, które wiążą się jednocześnie z poniesieniem odpowiednich kosztów finansowych. Nie ulega wątpliwości fakt, że bardziej opłaca się wyegzekwowanie należności od dłużnika niż podarowanie mu firmowych i własnych pieniędzy.  Niżej przedstawiam 6 sprawdzonych metod odzyskiwania długu.
 

1. Windykacja za porozumieniem stron

Jest to pierwszy i podstawowy sposób odzyskiwania zadłużenia. Na tym etapie wierzyciel dąży do polubownego zakończenia sprawy poprzez odpowiednie motywowanie dłużnika do systematycznego spłacenia długu. Odzyskiwanie należności w ten sposób realizowane jest w oparciu o perswazję, co stanowi często jedyną szansę na wyegzekwowanie długu przedawnionego. Najważniejszą zaletą podejmowania takich działań są niższe koszty jakie będziesz musiał ponieść w celu ściągnięcia zadłużenia. Ta metoda pozwoli również zachować poprawne relacje z dłużnikiem, będziesz mógł poznać jego zamiary i dowiedzieć się dlaczego spłata należności jest dla niego problemem. Na drodze negocjacji postaracie się dojść do wspólnego konsensusu i podjąć działania posiadające korzyści dla obu stron.


Jak działać?

Krok 1: Podejmij próbę kontaktu z dłużnikiem.
Krok 2: Wystosuj odpowiednie wezwanie do zapłaty.
Krok 3 : Podejmij negocjacje w celu spłaty należności przez dłużnika.
Krok 4: Poinformuj dłużnika o wystawieniu wierzytelności na giełdzie.
Krok 5: Uprzedź osobę zadłużoną o zamiarze podjęcia kolejnych kroków związanych z windykacją.

 


 

2. Postępowanie sądowo-egzekucyjne

Najważniejszym celem windykacji sądowo-egzekucyjnej jest uzyskanie prawomocnego wyroku sądu, zobowiązującego dłużnika do spłaty należności. Ta metoda umożliwia komornikowi przeprowadzenie egzekucji zadłużenia z majątku dłużnika i spłacenie długu poprzez radykalne działania. Najważniejszą zaletą postępowania sądowego jest przerwanie biegu przedawnienia. Takie rozwiązanie wymaga  poniesienia większych kosztów finansowych oraz większe ryzyko utraty kontrahenta. Wiele przypadków udowadnia jednak, że ta metoda jest dużo skuteczniejsza od poprzedniej i z pomocą kompetentnego radcy prawnego od spraw windykacji, jesteś w stanie szybko odzyskać swoje pieniądze.

Stosuje się tutaj działania o charakterze prawnym tj:

Krok 1: Wystosowanie odpowiedniego pozwu.
Krok 2: Wezwania do zapłaty.
Krok 3: Nadanie tytułu egzekucyjnego.
Krok 4: Skierowanie sprawy do komornika.3. Windykacja długów z pomocą kancelarii prawnej

Wybierając tą opcję jesteś w stanie zaoszczędzić sporo własnego czasu, który wykorzystałbyś na samodzielne działania. Aby odnieść oczekiwane efekty powinieneś ściśle współpracować z kancelarią i na bieżąco monitorować podejmowane przez specjalistów czynności. Ten model windykacji jest sprawny i dużo bardziej skuteczny od reszty, choć wiąże się z poniesieniem często wysokich kosztów finansowych. Więcej o windykacji z pomocą kancelarii prawnej dowiesz się tutaj .

 

4. Działania na własną rękę

Wybierając tą metodę wierzyciel decyduje się na windykację samodzielną podejmując odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania długu. Samodzielną windykację można prowadzić zarówno w formie polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej. Takie działanie wiąże się z szeregiem czynności, które będziesz musiał wykonać, a co za tym idzie ta metoda kosztować będzie Cię dużo czasu, starań, konsekwentnego działania oraz regularnego kontaktu z dłużnikiem. Pamiętaj, że taki wizerunek wcale nie musi oznaczać pogorszenia kontaktu z dłużnikiem.

 

5. Samodzielna windykacja online

Wybierz tą metodę wówczas, kiedy chcesz wyegzekwować dług samodzielnie ale nie czujesz się pewnie we własnej roli. W podejmowaniu odpowiednich decyzji pomoże ci system windykacyjny online, który dostarcza odpowiednie zaplecze merytoryczne, udostępnia wszystkie niezbędne narzędzia i sprawi, że cały podjęty przez wierzyciela system windykacyjny będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Systemy windykacyjne online umożliwiają:

- negocjacje z dłużnikiem,
- prawidłowe generowanie pism,
- złożenie pozwu do sądu,
- odpowiednie wystawienie zadłużenia na giełdę długów,
- zlecenie czynności windykacyjnych komornikowi.

Wymienione i opisane metody odzyskiwania zadłużenia, pomogą Ci szybciej podjąć decyzję jaki wariant chcesz wybrać. Pamiętaj, by wybierać z głową sugerując się podstawowymi wytycznymi i określonymi prawnie zasadami. Radykalne kroki podejmij jedynie w ostateczności, na samym początku postaraj się dowiedzieć więcej o sytuacji dłużnika, być może rozwiązanie sprawy jest prostsze niż ci się wydaje. W razie pytań i niejasności jestem do dyspozycji.