SzuKIO czyli baza wiedzy dla zamówień publicznych

SzuKIO czyli baza wiedzy dla zamówień publicznych

Doradzasz firmom startującym w przetargu? Wspomagasz instytucje publiczne w udzielaniu przetargów? Piszesz pracę dyplomową lub doktorat z zakresu zamówień publicznych?

SzuKIO

Częste zmiany prawa i linii orzeczniczej w zamówieniach publicznych wymagają bieżącej analizy orzecznictwa. Jednym ze sposobów analizy orzecznictwa jest korzystanie z SzuKIO , które sprawdza się przy wyszukiwaniu jak i analizie konkretnego orzeczenia.

Zamówienia publiczne funkcjonują inaczej niż zwykłe umowy w sektorze biznesowym. Zamawiający związany jest szeregiem zasad i realizuje zadania dodatkowe nakładane na wydatkowanie środków publicznych. Prawo zamówień publicznych było wiele razy nowelizowane, co komplikuje interpretację nawet w prostych przetargach. Skuteczny prawnik powinien znać kazusy, które mają wąskie zastosowanie. Analiza orzeczeń wg przepisu ma spore ograniczenia, a komentarze często nie obejmują konkretnych problemów i powstaje potrzeba przeszukania orzeczeń nietezowanych.

Specjalistyczna wiedza potrzebna jest niezależnie od ilości przeprowadzanych przetargów. Zarówno ryzyko korekty w przypadku zamawiającego czy realizacja niekorzystnych zapisów umownych w przypadku wykonawcy jest przesłanką do sprawdzenia wątpliwości.

Krajowa Izba Odwoławcza orzeka w prawie 3000 spraw każdego roku i zawiera bogatą wykładnię przepisów. Poza głównymi wątkami Izba wypowiada się na tematy niepodniesione jako zarzut lub będące naruszeniem, ale nie budziły wątpliwości ze strony wykonawcy.

Oprócz obiektywnych i trudnych do podważenia argumentów orzecznictwo jest źródłem inspiracji, ponieważ zawiera opracowaną argumentację stron oraz opinię Izby.

Każde zamówienie ma swoją specyfikę techniczną, organizacyjną i merytoryczną co sprawa trudności przy przekładaniu ogólnych tez orzeczniczych na konkretny problem w przetargu.  Niezgodność oferty z SIWZ, rażąco niska cena, sposoby wnoszenia wadium, polis i gwarancji, kryteria oceny ofert, warunki udziału – to tylko niektóre z trudniejszych w interpretacji zagadnień.

SzuKIO jako jedna z metod analizy orzecznictwa funkcjonuje już prawie 10 lat.

Jakie funkcjonalności posiada SzuKIO ?

  • Wyszukiwanie według fraz (precyzyjna wyszukiwarka, filtry, wygodna nawigacja).
  • Klikalna lista dopasowanych fragmentów pod każdym dokumentem (pozwala dotrzeć do fragmentu w kontekście w jakim wystąpił).
  • Dokumenty podzielone na sekcje (co pozwala odróżnić zdanie Izby od przytoczonych argumentów przez strony sporu).

Z czego składa się baza SzuKIO ?

Baza SzuKIO można podzielić na:

  • orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej KIO i kolejnych instancji (SO, SN),
  • orzecznictwa sądów powszechnych (SO), sądów apelacyjnych i  SN,
  • orzeczenia sądów administracyjnych (NSA/WSA),
  • orzecznictwa europejskie - TSUE (ETS),
  • interpretacje i kontrole - UZP, oraz uchwały KIO,
  • orzecznictwo archiwalne - ZA.

Kilka przydatnych informacji dotyczących bazy SzuKIO – jak szukać?

Najwięcej elementów praktycznych przydatnych w postępowaniu zawiera orzecznictwo KIO . Te orzeczenia są najliczniejszym zbiorem w SzuKIO. Spory dotyczące realizacji zamówienia można prześledzić także w orzecznictwie sąd ów powszechnych . Orzecznictwo europejskie to interpretacja dyrektyw europejskich i rozporządzeń, a także spraw mających charakter transgraniczny i podlegającym traktatom europejskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada na pytania prejudycjalne zadawane przez sądy.

SzuKIO to pomocne narzędzie dla każdego prawnika, który zajmuje się zamówieniami publicznymi. Warto wypróbować, aby dotrzeć do argumentów w pełnym kontekście orzeczenia, szczególnie w dobie często zmieniającego się prawa i interpretacji w zamówieniach publicznych.