Legal Innovation konferencja poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego

 

 

W dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego.

Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Organizatorami Konferencji są: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d'Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu . Wykłady będą prowadzone w języku polski oraz w języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne). Celem zaplanowanej Konferencji jest omówienie na międzynarodowej płaszczyźnie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów informatyzacji sądownictwa.

Konferencja będzie dotyczyć bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, z którymi prawnicy spotykają się w swojej praktyce na co dzień, m.in. kwestii związanych z danymi osobowymi, zasadami dostępu do informacji publicznej, nowoczesnymi narzędziami wspierającymi prace prawników. Ponadto w trakcie Konferencji prelegenci zajmą się tematami informatyzacji sądownictwa oraz postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego. Wśród zaproszonych prelegentów są osoby o uznanym autorytecie w obszarze prawa nowych technologii, w tym m. in. Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian (Leibniz Universität Hannover),  Prof. Dr. Andreas Wiebe (Georg-August-Universität zu Göttingen), Prof. Radim Polčák, Ph.D. (Masaryk University, Brno), Dr. Zsolt Balogh (Corvinus University of Budapest), Dr. Katalin Balogh (University of Leuven), dr hab. Michał Bernarczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr inż. Kajetan Wojsyk, dr Wojciech Wiewiórowski (zastępca Europejskiego Inspektora ochrony Danych Osobowych), prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski). W trakcie Konferencji zostały również zaplanowane godzinne warsztaty na temat chmury obliczeniowej, które zostaną poprowadzone przez Tomasza Grzegory (Google) oraz adw. Xawerego Konarskiego (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w Konferencji warunkowane jest skutecznym przeprowadzeniem procedury rejestracji. Więcej informacji oraz zasady rejestracji na Konferencje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl/.

Zapraszamy Państwa na nasze stoisko SpecPrawnik.pl na konferencji.

Za udział w Konferencji przyznawane będą dla adwokatów i radców prawnych punkty szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego według następujących zasad:
a) w przypadku adwokatów - 3 pkt za każdy blok szkoleniowy, co razem daje 12 pkt w przypadku uczestniczenia w całej Konferencji;
b) w przypadku radców prawnych - 2 pkt za każdy wykład.

Listy obecności będą sporządzane odrębnie dla każdego bloku szkoleniowego. Pod pojęciem bloku należy rozumieć stanowiący całość  cykl wykładów liczonych odpowiednio do przerwy lunchowej/od przerwy lunchowej. 

Program konferencji:

Organizatorzy:

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu,  Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) pod honorowym patronatem Federacji Adwokatur Europejskich

21 – 22 kwietnia 2017 r.  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego sala 1D, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław

LEGAL INNOVATION

I dzień

9:00 – 9:30  – Otwarcie konferencji  – Dziekan OIRP Wrocław - Leszek Korczak, Dziekan ORA Wrocław - A. Grabiński, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (SA Wrocław oraz CBKE), prezydent Federacji Adwokatur Europejskich - Yves Oschinsky.

9:30 – 11:1 0 IT jako wsparcie dla pracy prawników oraz aktualne zmiany w branży prawniczej.

 • 9:30 – 9:50 – Maciej Bobrowicz, radca prawny, Krajowa Rada Radców Prawnych – Prawnik Przyszłości .
 • 9:50 – 10:10 – Prof. Dr. Andreas Wiebe – A new Right for industrial data producers? Searching for an appropriate Framework for a European Data Economy.
 • 10:10 – 10:30 – David Dabbs, Barrister – A proposal for an online virtual court in England & Wales .
 • 10:30 – 10:50 – Michał Bugajło, Comarch S.A. (Sponsor Główny Konferencji) – Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu sądowym.
 • 10:50 – 11:10 – Ewa Balejová, NEWTON Technologies a.s. (Partner Główny Konferencji) – Wykorzystanie innowacyjnych technologii głosowych w codziennej praktyce prawniczej.

11:10 – 11:30 przerwa kawowa.

11:30 – 12:30 Wykorzystanie e-usług w pracy prawnika.

 • 11:30 – 11:50 – Marcin Zręda, Wolters Kluwer S.A. (Sponsor Konferencji) - Nowe możliwości w zakresie tworzenia dokumentów prawnych i ich aktualizacji względem powołanych przepisów.
 • 11:50 – 12:10 prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich – E-dowody w praktyce prawnika.
 •  12:10 – 12:30 – prof. dr hab. Vytautas Nekrošius – Postępowanie arbitrażowe w prawie litewskim.

12:30 – 13:00 – przerwa lunchowa.

13:00 – 14:20 Ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej.

 • 13:00 – 13:20 – dr Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych  – Ochrona danych osobowych przy międzynarodowej wymianie informacji dotyczących postepowań karnych.
 • 13:20 – 13:40 – Prof. em. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Kilian – Impacts of new EU-Regulation on Data Protection Law.
 • 13:40 – 14:00 – dr hab. Michał Bernaczyk, radca prawny – Dostęp do państwowych baz danych i oprogramowania oraz ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim.
 • 14:00 – 14:20 – dr Paweł Litwiński, adwokat – Nowe wymagania dla systemów informatycznych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

14:20 – 14:40 przerwa kawowa.

14:40 – 16:10 Funkcjonowanie Elektronicznych Biur Podawczych w wybranych krajach.

 • 14:40 – 14:55 – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Elektroniczne Biuro Podawcze w Polsce.
 • 14:55 – 15:10 Dr. Christoph Munz, Rechtsanwalt – Elektroniczne Biuro Podawcze w Niemczech.
 • 15:10 – 15:25 – Francesco Tregnaghi, avvocato – Elektroniczne Biuro Podawcze we Włoszech.
 • 15:25 – 15:40 – Ignacio Delgado Gonzalez, abogado – Elektroniczne Biuro Podawcze w Hiszpanii.
 • 15:40 – 15:55 – Monique Stengel, avocat – Elektroniczne Biuro Podawcze we Francji.
 • 15:55 – 16:10 – Kazimierz Schmidt – Potencjalne korzyści i zagrożenia z upowszechnienia się usług rejestrowanego doręczania elektronicznego .
 • 16:10 – 16:30 – Dyskusja.

19:00 – 22:00 – uroczysta kolacja (Hotel Mercure Wrocław Centrum, plac Dominikański 1, 50-159 Wrocław)

 

II dzień

 

10:00 – 11:00 – Wykorzystanie chmur obliczeniowych w pracy prawnika.

 • 10:00 – 11:00 Tomasz Grzegory, Head of Legal Google CEE, r. pr. Xawery Konarski, Starszy Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – Chmura obliczeniowa w praktyce działalności kancelarii prawnych – doświadczenia polskie, UE oraz USA.

11:00 – 12:00 – IT w postępowaniu sądowym i administracyjnym – cz. 1.

 • 11:00 – 11:20 Dr. Balogh Zsolt György – IT supported civil litigation in Hungary .
 • 11:20 – 11:40 doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – Smart Document Analysis, Profiling and Dreadfully Valuable Old Data.
 • 11:40 – 12:00 Erich Künzler, Wyższy Sąd Administracyjny Saksonii w Budziszynie [ Sächsisches Oberverwaltungsgericht in Bautzen] – Wykorzystanie nagrań telewizyjnych oraz innych mediów na sali sądowej.

12:00 – 12:20 – przerwa kawowa.

12:20 – 13:45 – IT w postępowaniu sądowym i administracyjnym – cz. 2.

 • 12:20 – 12:40 prof. dr hab. Dariusz Szostek –  Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów elektronicznych w postępowanie sądowym i sądowo – administracyjnym.
 • 12:40 – 13:00 dr inż. Kajetan Wojsyk – Interoperacyjność oraz uporządkowane rejestry publiczne jako podstawa e-usług sprawnej administracji.
 • 13:00 – 13:15 Prof. Dr. George Dimitrov – A remote means for electronic identification, signing and the secure delivery of legally binding electronic statements.
 • 13:15 – 13:30 Assoc. Prof. Dr. Daniela Ilieva-Koleva – Access to data for e-government purposes (Bulgarian E-government Law Perspectives).
 • 13:30 – 13:45 Denitsa Kozhuharova – CITYCoP Project: Smart surveillance within the context of ICT enhanced community policing.

13:45 – 14:15 – przerwa lunchowa.

14:15 – 15:55 – IT w postępowaniu sądowym i administracyjnym – cz. 3.

 • 14:15 – 14:35 Claudia Kucklick, Sąd Administracyjny w Dreźnie [ Verwaltungsgericht Dresden] – Projekt wykorzystania elektronicznych akt w Sądzie Administracyjnym w Dreźnie.
 • 14:35 – 14:55 Szymon Mamrot – Informatyzacja Europejskiego postępowania transgranicznego.
 • 14:55 – 15:15 Dr. Katalin Balogh – Video Mediated Interpreting within a legal context. The impact of the interpreter on innovation.
 • 15:15 - 15:35 Prof. dr. Heidi Salaets – Folitex (Forensic linguistic tap expert) and why it should take the place of the "wiretap interpreter".
 • 15:35 – 15:55 Diana Andrasoni – Informatics within legal departments between necessity and overrating. Court Yard Portal, the new informatics programme in Romania.
 • Zamknięcie konferencji prof. dr hab. J. Gołaczyński (SA Wrocław oraz CBKE).

16:00 – 16:30 – Networking.