Fundacja Women in Law wspierająca i promująca kobiety w branży prawniczej rozpoczyna działalność

Fundacja Women in Law wspierająca i promująca kobiety w branży prawniczej rozpoczyna działalność

To pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma na celu integrację środowiska prawniczego, wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko w ramach aktywnych zawodowo prawniczek, ale także wśród studentek, aplikantek i młodych przedstawicielek branży prawniczej. Pokazujemy, że bez zaangażowania i wysłuchania głosu młodych pokoleń wchodzących na rynek pracy nie da się zbudować nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej, nastawionej na rozwój branży prawniczej w Polsce. 


Celem Fundacji Women in Law jest zmiana status quo. Chcemy dać narzędzia, pokazać najlepsze praktyki, edukować i zmieniać polski rynek prawniczy, traktując priorytetowo nowe technologie. Fundacja podejmuje szereg działań zmierzających do zaktywizowania środowiska kobiet-prawniczek w Polsce.  


15 października organizujemy konferencję "Kobiety przyszłością branży prawniczej" inaugurującą działanie Fundacji. Jednym z tematów wiodących wydarzenia jest rola i pozycja kobiet oraz nowe technologie wykorzystywane w prawie. Zostaną także poruszone tematy związane ze szklanym sufitem i siłą stereotypu, a cenione i znane już dzisiaj prawniczki opowiedzą historię swojej kariery – jak osiągnęły sukces w trudnej branży prawniczej. Podczas wydarzenia wystąpią znakomici goście m.in.: prof. Małgorzata Fuszara, Jacek Santorski, Justyna Duszyńska, dr hab. Monika Całkiewicz, Marcin Maruta, dr Gabriela Bar, Maciej Ślusarek, Ewa Usowicz, Aurelia Cieślińska, Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Sandra Wieczorek, Agnieszka Krysik, Cezary Żelaźnicki, Anisa Gnacikowska i inni. Niebawem udostępnimy szczegółowy program wydarzenia i możliwość rejestracji.  


Fundacja Women in Law jest także organizatorem konkursu „Prawo z technologią w tle” na najlepszą pracę magisterską dla studentek, które w swojej pracy połączą zagadnienia prawne i nowe technologie. Szczegółowe informacje udostępnimy wkrótce. 


W ramach Women in Law będzie działał program mentoringu i odwróconego mentoringu prowadzony przez doświadczonych i wyróżniających się sukcesami na rynku prawniczym kobiety i mężczyzn. W ramach mentoringu, chcemy, aby młodsze uczestniczki zyskały dostęp do opieki merytorycznej bardziej doświadczonych prawniczek i prawników, które z kolei będą mogły pogłębić swoją wiedzę w obszarach, w których prym wiodą osoby młode, będące „za pan brat” z nowościami technologicznymi na rynku.  


Do końca 2020 zorganizujemy spotkania dotyczące prawa i cyber bezpieczeństwa, nowych technologii,  sztuki, internetu, ochrony środowiska i zwierząt. 


W ramach promocji kobiet prawniczek w przestrzeni publicznej Fundacja będzie prezentować sylwetki wybitnych przedstawicielek branży prawniczej w cyklu filmów video 


„Jej historia”. Prawniczki będą dzielić się swoim doświadczeniem, krokami milowymi na ścieżce kariery, opowiedzą jak wyglądają w ich przypadku „odrobione lekcje”. 


W ramach Fundacji planujemy również realizację badania dotyczącego ilości, pozycji i wynagrodzeń kobiet w branży prawniczej w Polsce. 


Patroni honorowi konferencji inaugurującej:
Rzecznik Praw Obywatelskich  

Główny partner konferencji inaugurującej: 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

Patroni honorowi Fundacji: 
Naczelna Rada Adwokacka, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Łódzki 

Patroni merytoryczni:
Kancelarie: Maruta, Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Grabowski i Wspólnicy, PwC Legal, Kancelaria Adwokacka Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska 

Partnerzy strategiczni:  
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Digital Poland, Koło Naukowe Nowych Technologii WPiA UW, Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP WPiA UW, ELSA, Wolters Kluwer 
Patroni medialni: Prawo.pl, nowymarketing.pl 

Rada Fundacji: 
Agnieszka Krysik - radca prawny, wspólniczka w Grabowski i Wspólnicy, ekspertka w doradztwie w projektach sukcesji międzypokoleniowej w biznesie, strukturyzując relacje rodzinne i korporacyjne. 

Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk - radca prawny, Wice Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektor Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.

Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - adwokatka, karnistka, współzałożycielka i przewodniczącą Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Marcin Maruta - radca prawny, wspólnik w kancelarii Maruta, ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. 

Maciej Ślusarek - adwokat, wspólnik w Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Warszawie, Przewodniczący Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej, członek Rad Fundacji Projekt Polska i Panoptykon.

Cezary Żelaźnicki – radca prawny, wspólnik w kancelarii PwC Legal, partner odpowiedzialny za wewnętrzny program „Diversity & Inclusion”; specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.  
 
Zapraszamy na naszą stronę: www.womeninlaw.pl 
 


Źródło: informacja prasowa