Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Katarzyna ZalewskaRadca prawny
(Od 2020)

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska
Odpowiada w ciągu 9 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Gen. Józefa Bema 11 lok. 82, 15-369 Białystok

Zajmuję się sprawami dotyczącymi prawa medycznego, prawa cywilnego, sprawami odszkodowawczymi oraz pomocą prawną świadczoną przedsiębiorcom. Doradzam także w sprawach dotyczących nieruchomości sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Na czym polega moja praca? Analizuję problemy prawne moich Klientów i staram się znaleźć trafne rozwiązanie prawnych kłopotów. Zatem sporządzam pisma, przygotowuję i weryfikuję umowy, reprezentuję Klientów w sądach oraz instytucjach. Wykorzystuję zdobyte doświadczenie, aby zaproponować Klientom właściwe rozwiązanie prawne. W wolnej chwili prowadzę blog https://prawowgabinecielekarskim.pl/

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 59 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
59,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (6)
  • Przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Strony dążyły do uzyskania rozwodu bez długotrwałego postępowania.
  • Sporządzenie pozwu o podwyższenia alimentów, których wysokość nie ulegała zmianie od czasu wydania wyroku orzekającego rozwód pomiędzy rodzicami dziecka.
  • Wniosek dotyczący zmiany kontaktów z dzieckiem.
  • Sporządzenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
  • Przygotowanie porozumienia rodzicielskiego.
  • Przygotowanie wniosku o ubezwłasnowolnienie.
 • Spadki i testamenty (3)
  • Sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, w którym na drodze sądowej spadkobiercy uzyskali potwierdzenie nabycia spadku niezbędne do poczynienia dalszych kroków dotyczących spadku.
  • Analiza testamentu, który nie zawierał jasno i precyzyjnie opisanych rozrządzeń testamentowych. Podczas analizy wskazano możliwe rozwiązanie kwestii dziedziczenia na podstawie takiego testamentu.
  • Sporządzenie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności.
 • Sprawy bankowe (3)
  • Przygotowywanie pozwu dotyczącego sporu konsumenta z bankiem na kanwie zawartej umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.
  • Sporządzenie analizy umowy kredytu hipotecznego denominowanego do waluty obcej, po to, aby ocenić, czy po istnieją podstawy do wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi.
  • Opracowanie reklamacji w imieniu kredytobiorcy, na podstawie której klient banku wskazuje wady umowy kredytu wraz z propozycją ugodowego rozwiązania sporu.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (2)
  • Przygotowanie pozwu dotyczącego błędu medycznego polegającego na nieprawidłowej diagnozie, a następnie leczeniu pacjenta, polegające na zaniechaniu diagnostyki, której skutkiem było zbyt późne rozpoczęcie leczenia.
  • Wezwanie do zapłaty w sprawie dotyczącej błędu medycznego
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Przygotowanie pozwu dotyczącego roszczenia o zapłatę w związku z nieprawidłowo wykonanym dziełem.
  • Prowadzenie postępowania pomiędzy spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącego nieprawidłowo wykonanej umowy o roboty budowalne.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • Przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania przez spółkę wpisu w tym rejestrze.
  • Prowadzenie sporu związanego z odzyskaniem zadatku uiszczonego w ramach zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Majątek (2)
  • Zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia roszczenia.
  • Sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty
 • Nieruchomości (1)
  • Przygotowanie wniosku dotyczącego zniesienia współwłasności nieruchomości.
 • Inne (1)
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji fundacji w KRS.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Przygotowanie pozwu dotyczącego wyłączenia wspólnika ze spółki jawnej.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Weryfikacja i poprawienie umowy o dzieło.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Publikacje zobacz wszystkie

Umowa pożyczki - jak pożyczać by nie mieć problemów?

Wielu osobom zdarza się udzielić lub skorzystać z pożyczki, której udziela znajomy, rodzina czy przyjaciel. Opierając się na wzajemnym zaufaniu nie zwraca się uwagi na aspekty prawne umowy pożyczki. Są one bardzo istotne, zwł…

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Już 19 września w polskim ustawodawstwie pojawi się podstawa prawna do dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku braku kontaktu z chorym. Umożliwia to art. 446 (2) k.c.: W razie ciężkiego i trwałego us…

Błąd medyczny - jak dochodzić swoich racji?

Błąd medyczny jest to najprościej rzecz ujmując naruszenie przez personel medyczny wypracowanych reguł postępowania mających na celu ochronę życia i zdrowia człowieka, które mogą być podstawą przypisania im odpowiedzialności. …

#5 Prosta spółka akcyjna - walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest kolejnym, obowiązkowym organem prostej spółki akcyjnej. W skład walnego zgromadzenia wchodzą akcjonariusze spółki. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały, które zawierają istotne dla funkcjonowania spółki treś…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Pani Katarzyna odpowiedziała wyczerpująco na moje zadane pytanie . Polecam serdecznie

Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok

Radca prawny Katarzyna Zalewska

Dziękuję uprzejmie za pozytywną opinię.

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Rzetelne porady

Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok

Radca prawny Katarzyna Zalewska

Dziękuję uprzejmie za pozytywną opinię.

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Bardzo konkretna I szybka odpowiedz na moje zapytanie.

Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok

Radca prawny Katarzyna Zalewska

Dziękuję uprzejmie za pozytywną opinię.

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Tak polecam tego prawnika jestem bardzo zadowolony z tej porady

Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok

Radca prawny Katarzyna Zalewska

Dziękuję uprzejmie za pozytywną opinię.

Liczba odpowiedzi: 1

Odpowiedz
Przedstawiłem swój problem szybko i rzetelnie dostałem pomocna odpowiedź od pani prawnik . Polecam serdecznie

Radca prawny Katarzyna Zalewska, Białystok

Radca prawny Katarzyna Zalewska

Dziękuję uprzejmie za pozytywną opinię.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 304)