Angelina Misiak

Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak
ul. Zwycięstwa 202B/8, 75-611 Koszalin

Jako adwokat zapewniam wszechstronną i profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym. Pomoc prawną świadczę na każdym etapie sprawy, z którą Klient się zgłosi, a więc zarówno na etapie przedsądowym, jak i już w trakcie procesu sądowego. Fachowa pomoc obejmuje szeroki zakres dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: - spraw majątkowych (podział majątku wspólnego, sprawy działowe), - spraw cywilnych (spraw o zapłatę, spraw odszkodowawczych etc.), - spraw rodzinnych (sprawy o rozwód, alimenty), - spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, sprawy o zapłatę zachowku), - spraw karnych oraz administracyjnych. W ramach udzielanej przeze mnie pomocy każdy z Państwa może liczyć na indywidualne podejście do sprawy oraz propozycję rozwiązania dostosowaną do swoich potrzeb. Stawiam na pełne zaangażowanie i stały kontakt z Klientem.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

Sprawy przeprowadzone

 • Spadki i testamenty (2)
  • Sprawy o dział spadku - przeprowadzone z sukcesem sprawy o dział spadku, w skład którego wchodziły nieruchomości (w tym również gospodarstwo rolne), ruchomości oraz rozliczenia z tytułu nakładów na nieruchomość wspólną, zysków osiąganych przez część współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej
  • W kręgu moich zainteresowań są sprawy z zakresu prawa spadkowego - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek i wydziedziczenie
 • Inne (1)
  • Odwołania od decyzji administracyjnych - głównie prowadziłam i prowadzę sprawy dotyczące odwołań od decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, w tym również piszę skargi od prawomocnych decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Prowadzę sprawy o rozwód zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez orzeczenia o winie
 • Majątek i Podatki (1)
  • Podział majątku wspólnego byłych małżonków - przeprowadzone sprawy z rozliczeniem nakładów na nieruchomość należącą wyłącznie do jednego małżonka, rozliczenie spłaconych wspólnych kredytów i kosztów wspólnych nieruchomości po rozwodzie
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Odszkodowania za szkodę w wypadku komunikacyjnym - z sukcesem przeprowadzone sprawy o dopłatę odszkodowania za uszkodzone pojazdy od Ubezpieczycieli, uzyskane odszkodowania za szkody na osobie
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Sprawy o zapłatę - z sukcesem zakończone przed Sądami gospodarczymi sprawy o zapłatę zaległych faktur VAT za usługi transportu międzynarodowego jak i krajowego, jak również o zapłatę kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Nieruchomości
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe