Wydanie przez sąd penitencjarny postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach systemu ...

CZYTAJ WIĘCEJ