ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

OBJĘTE JEST SANKCJĄ KARNĄ WYNIKAJĄCA Z ART. 212 1 i lex specialis do zniesławienia w internecie § 2 kk

...

więcej