Sawaryn i Partnerzy Sp. k. z

Sawaryn i Partnerzy sp.k.

Warszawa

PRACA DLA APLIKANTA

2021-02-08

Pełny etat • Typ umowy: Inny

aplikant radcowski/adwokacki

Miejsce pracy: Warszawa

Zainteresowane
osoby prosimy o przesyłanie CV na adres : kancelaria@sawaryn.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Koniec rekrutacji: 28
luty 2021 r.

CV prosimy przesłać z dopiskiem:

Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sawaryn i Partnerzy Sp. k. z
siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI. Wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia
zgłoszenia w toku rekrutacji.

Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sawaryn i Partnerzy Sp. k. z
siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań
rekrutacyjnych w Kancelarii Sawaryn i Partnerzy, w szczególności postępowań
rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w
celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach
rekrutacyjnych.

A także
następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

„Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Sawaryn i Partnerzy sp.k. z siedzibą w Warszawie,

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
(wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),

5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych

Wróć do listy ogłoszeń

Sawaryn i Partnerzy sp.k.

ul. Al. Ujazdowskie 16/60, 00-478 Warszawa