logotypy

Legal Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:
„Budowa internetowego systemu porównywania oraz wyboru usługodawców i usług na podstawie nowoopracowanej, zoperacjonalizowanej systematyki usług.”

Przedmiotem projektu jest budowa internetowego systemu porównywania oraz wyboru usługodawców i usług. Podstawą prac będzie stworzenie nowej systematyki usług z perspektyw: odgórnej, oddolnej oraz ujęcia podażowego i popytowego. W wyniku wzajemnego dopełniania się owych czterech perspektyw i ujęć, powinna zostać wypracowana generalna zasada porządkująca usługi.

Wartość projektu: 1 463 534,05 PLN.

Wartość dofinansowania: 1 123 211,27 PLN.