Monika WypychAdwokat

(Od 2013)
Kancelaria Adwokacka adw. Monika Wypych
Odpowiada w ciągu 24 godzin
ul. KILIŃSKIEGO 72/74 lok. 33, 42-218 Częstochowa

Absolwentka studiów prawa Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie aplikacji adwokackiej, w ramach współpracy z Kancelarią adw. Witolda Pospiecha, reprezentowała Klientów w licznych procesach karnych (obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, karnych gospodarczych). Nadto, w czasie obywania aplikacji podjęła współpracę z kilkoma kancelariami adwokackimi, w których praktykowała głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na kierunku Prawo Bankowe – Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu aplikacji adwokackiej rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową. W Kancelarii specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie cywilnym, prawie umów oraz prawie karnym. Osobom fizycznym świadczy pomoc głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w szczreprezentuje w skomplikowanych postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, jak również w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
200,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 12

Sprawy przeprowadzone

 • Inne (2)
  • Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W odniesieniu do osób prawnych reprezentujemy w sporach między przedsiębiorcami wynikłych na tle umów, dochodzimy wierzytelności, zabezpieczamy prawnie interesy klienta. W odniesieniu do osób fizycznych, reprezentujemy w sprawach rozwodowych, rodzinnych, majątkowych. Zajmujemy się również reprezentacją w sprawach karnych.
  • Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w szczególności takich jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudomim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyznalazcza i racjonalizatorska.Podejmujemy działania zarówno na drodze karnej, jak również i cywilnej - występując każdorazowo o naprawienie szkody powstałej wskutek naruszenia dóbr osobistych.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • W ramach Działu Prawa Rosyjskiego i relacji ze Wschodem Kancelaria świadczy następujące usługi:przygotowanie i opiniowanie umów, kompleksowa rejestracja spółki prawa handlowego na terenie RP na zlecenie podmiotu zza granicy, reprezentacja przez polskimi organami administracyjnymi, skarbowymi, celnymi, przeprowadzanie negocjacji i rozmów z kontrahentami polskimi,rosyjskimi i ukraińskimi, pomoc prawna w merytorycznej interpretacji przepisów, ocena wiarygodności kontrahenta.
 • Własność intelektualna (1)
  • Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich aspektach prawa własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych m.in. poprzez: reprezentację klienta w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, reprezentację klienta w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszeń praw autorskich, sporządzanie i opiniowanie umów, ekspertyz, opinii, reulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej, bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Praca
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
 • Spadki i testamenty
 • Nieruchomości
 • Majątek i Podatki
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Przestępstwa i wykroczenia
 • Inne
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 3)