Adwokat Judyta Marzec, Warszawa

Ocena

4,9

Podziękowań

11
Dodaj opinię

Judyta MarzecAdwokat

Kancelaria Adwokacka Judyta Marzec
ul. Ogrodowa 9 lok. 33, 00-893 Warszawa

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi we wszystkich instancjach, jak również Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, konstruowaniem strategii procesowej, sporządzaniem pism procesowych, umów oraz przygotowywanie opinii prawnych. Działalność kancelarii prowadzenia postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego, oraz na udzielaniu stałej i doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Kancelaria posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, w tym z zakresu prawa medycznego. W pracy zawodowej staramy się łączyć wiedzę prawniczą ze zrozumieniem dla osobistego wymiaru powierzonej nam sprawy. Dlatego model doradztwa dopasowujemy indywidualnie do klienta z uwzględnieniem jej specyfiki.

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 68 opinii

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18
8 - 16

Sprawy przeprowadzone

 • Własność intelektualna (1)
  • ➢ ochronę dóbr osobistych w sytuacji naruszeń w środkach masowego przekazu ➢ sporządzanie opinii prawnych dotyczących treści materiałów prasowych pod kątem naruszeń ➢ sporządzanie sprostowań i odpowiedzi prasowych ➢ negocjowanie ugód związanych z naruszeniami dóbr osobistych
 • Sprawy bankowe (1)
  • W zakresie roszczeń związanych z kredytami w CHF (tzw. “frankach”): ➢ analiza umów kredytowych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych ➢ prowadzenie postępowań przed Rzecznikiem Finansowym
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • ➢ sprawy o błędy lekarskie, w tym błędy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej oraz błędy powstałe na skutek zaniedbań podczas operacji obejmuje: ➢ analizę przypadku oraz dokumentacji medycznej pod kątem prawnym, a w razie potrzeby zlecenie prywatnej opinii biegłego z zakresu medycyny ➢ ugodowe rozstrzygania sporów, udział w negocjacjach z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej i towarzystwa ubezpieczeń ➢ reprezentację strony w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych: ➢ za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych ➢ z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia ➢ z tytułu śmierci osoby bliskiej ➢ z umów ubezpieczeń ➢ z tytułu wypadków przy pracy ➢ z tytułu niewykonania lub nienależytego umów ➢ z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych ➢ wynikających z czynów niedozwolonych
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • ● o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie ● rozwód z obcokrajowcem ● o separację ● o uznanie wyroku rozwodowego sądu zagranicznego za skuteczny na terytorium RP ● o unieważnienie małżeństwa ● o alimenty na rzecz dziecka lub na rzecz małżonka ● o zaspokojenie potrzeb rodziny, ● o zmianę wysokości alimentów, ● o ustalenie wygaśnięcia/uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ● o zwrot niesłusznie płaconych alimentów ● o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim ● o ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, ● o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego ● o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim ● zawieszenie władzy rodzicielskiej, ● o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego ● o wydanie uprowadzonego dziecka (w trybie konwencji haskiej) ● przygotowujemy porozumienia wychowawcze ● o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa ● o uznanie dziecka ● o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa ● o zmianę nazwiska dziecka ● o przysposobienie ● o całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie ● o ustanowienie kuratora/uchylenie kurateli ● o podział majątku byłych małżonków ● ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku ● zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej ● zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub majątek osobisty
 • Spadki i testamenty (1)
  • ● o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy/ testamentu ● o dział spadku ● o przyjęcie lub odrzucenie spadku ● o obalenie testamentu ● o zachowek ● o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, ● o zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku ● o wykonanie zapisu lub polecenia W zakresie spraw charakterystycznych dla stosunków rodzinnych i sąsiedzkich: ● o odwołanie darowizny ● o zniesienie współwłasności ● o zasiedzenie ● o rozgraniczenie ● o ustanowienie służebności ● o zwrot nakładów na cudzą rzecz
 • Majątek i Podatki (1)
  • ➢ sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub mieniu (wypadek komunikacyjny, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, błędy medyczne) ➢ sprawy dotyczące ochrony bądź naruszenia dóbr osobistych ➢ sprawy o eksmisję ➢ sprawy o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i zwyczajnym ➢ sprawy dotyczące nieruchomości, w tym umów deweloperskich ➢ sprawy o zniesienie współwłasności ➢ sprawy o odwołanie darowizny ➢ sprawy o uznanie czynności prawnych za wadliwe, ➢ sprawy dotyczące służebności, ➢ sprawy o bezpodstawne wzbogacenie, ➢ sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi, ➢ sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, ➢ sprawy o zachowek ➢ sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane lub remont, najmu i dzierżawy, pożyczki, darowizny, renty, dożywocia, spółki cywilnej, leasingu, przewozu, spedycji);
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • - przygotowawczym, sądowym I i II instancji, kasacji do Sądu Najwyższego, a także na etapie wykonania orzeczonej kary (w tym o wydanie wyroku łącznego, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, o zwolnienie z odbycia kary ograniczenia wolności, o umorzenie/ rozłożenie grzywny na raty) - obronę w sprawach karnoskarbowych - reprezentowanie w postępowaniach w sprawach nieletnich - obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia - reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, w szczególności dochodzenie roszczeń cywilnych w związku ze szkodą wynikającą z przestępstwa - dochodzenie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie - sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie w sprawach prywatnoskargowych - sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w szczególności o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, sporządzanie wniosków o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego, o dobrowolne poddanie się karze, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • ➢ sprawy o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu lub naruszenia zasady równego traktowania pracowników ➢ nawiązywanie, wypowiadania oraz rozwiązywanie stosunków pracy (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie pracownika do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego/niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę) ➢ sporządzanie i negocjowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, aneksów, regulaminów, wynagradzania i premiowania, umów o zakazie konkurencji ➢ sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ➢ dochodzenie należności z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy rentowej lub emerytalnej, pośmiertnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ➢ reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, a także negocjacje ugodowe

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Nieruchomości
 • Inne
 • Praca
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Inne

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do każdej sprawy. Dogłebna i drobiazgowa znajomość mareriału dowodowego Rzeczowo zadawane pytania do świadków. Naprawdę bardzo polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Odpowiedż konkretna.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam panią mecenas.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Dziekuje bardzo za odpowiedz.Porada pomogła mi podjąć decyzje.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Witam.Pani adwokat okazała się bardzo pomocna wyjaśniła wiele spraw o których nie miałam pojęcia.Pomogła bardzo w mojej sprawie i myślę że jeszcze pomoże.Odpowiada na moje pytania bardzo szczegółowo i z całą pewnością poleciłabym ją innym.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 259)