Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Gdynia

Kancelarie adwokackie w miejscowości Gdynia w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Gdynia odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Gdynia. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka Łukasz Adam Kowalski

Waszyngtona 34/36 lok. 423, 81-342 Gdynia

Wygrana sprawa w sprawie uporczywości w braku wpłat podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Mimo, że kwota była znacząca Sąd uniewinnił klienta po wykazaniu braku znamion strony podmiotowej.

Wygrana sprawa cywilna o zapłatę mimo podnoszenia przez pozwanego zarzutu przedawnienia. Wykazanie, że podnoszenie zarzutu przedawnienia było nadużyciem prawa podmiotowego

Kancelaria specjalizuje się w obronach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W ramach pomocy prawnej świadczonej podmiotom gospodarczym Kancelaria sporządza lub opiniuje projekty umów handlowych, reprezentuje przed sądami, pomaga w dochodzeniu należności, a także doradza w zakresie form prawnych prowadzonej działalności lub konkretnego przedsięwzięcia.

Reprezentacja świadka przesłuchiwanego w ramach tzw. wątku skarbowego przed Sejmową Komisją Śledczą ds. Grupy Amber Gold.

Wygrana sprawa karna skarbowa w zakresie oszustwa podatkowego. Zarzut postawiony został doradcy podatkowemu.

Wygrana w sprawie o naruszenie dóbr osobistych poprzez zamieszczenie ośmieszających tekstów na Facebooku.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli zarówno na etapie postępowań kontrolnych, podatkowych jak i przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria Adwokacka Joanna Gorszewska

Świętojańska 66 lok. 1, 81-393 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Wiele przeprowadzonych postępowań spadkowych, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nieważności testamentu, pomoc w stwierdzeniu nabycia spadku

Uniewinnienie lub zasądzenie niskiej kary w sprawach karnych

wygrane sprawy o rozwód z winy współmałżonka, rozwód bez orzekania o winie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, podział majątku

uniewinnienie w sprawach o wyłudzenie VAT, wywalczenie niskiego wymiaru karny w sprawach o przestępstwa podatkowe

Wygrane sprawy karne o wyłudzenia podatkowe, np. VAT

Wygrane spory z ubezpieczycielami, ubezpieczenia OC i AC, pomoc w dochodzeniu odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za krzywdę

Marta Kosecka Adwokat

(Od 2016)
Podziękowań 15
Opinii 49
Odpowiedzi na pytania 240

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka

Starowiejska 58/11, 81-356 Gdynia

wygrane postępowania odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela zaniżającej wypłacone odszkodowanie z powodu rzekomego przyczynienia się do spowodowania wypadku (potrącenie rowerzysty przez samochód)

udział w audytach prawnych mających na celu weryfikację poprawności przeprowadzenia postępowania przetargowego opartego na ustawie - pzp, wyboru wykonawcy oraz realizacji inwestycji

bieżąca obsługa prawna, prowadzenie procesu wdrożenia regulacji RODO

Przeprowadzenie postępowania spadkowego - sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz sporządzenie umowy działu spadku (ze względu na brak nieruchomości w masie spadkowej, forma aktu notarialnego nie była wymagana)

reprezentacja w zakresie uzyskania i wstrzymania prawa do renty w drodze wyjątku

wygrane postępowania odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela zaniżającej wypłacone odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej w pojeździe

reprezentowanie Klientów w sprawach o zasądzenie oraz podwyższenie alimentów na małoletnie dzieci

skuteczne wezwanie do usunięcia negatywnego wpisu z Systemu BANKOWY REJESTR

negocjowanie warunków ugody z Bankiem w przedmiocie umowy pożyczki hipotecznej

reprezentacja skazanego w postępowaniu mającym na celu wydanie wyroku łącznego, zakończona zgodnie z oczekiwaniami Klienta

KTK KANCELARIA PRAWNA Joanna Kembłowska-Buczek

Plac Kaszubski 17/40, 81-350 Gdynia

sprawa sądowa z tytułu kary umownej za nieuzasadnione rozwiązanie umowy agencyjnej - zakończona z sukcesem dla mojego klienta

Przygotowanie, negocjacja i sfinalizowanie projektu na migrację danych

Sprawa sądowa, cywilna przeciwko lekarzowi o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego. Będąc pełnomocnikiem lekarza pomogłam w oddaleniu powództwa skierowanego przeciwko niemu - w dwóch instancjach / sąd okręgowy i apelacyjny/

sprawa sądowa z tytułu wystawionego weksla - zakończona korzystnie dla mojego klienta

sprawa o rozwód, ustalenie kontaktów, alimenty - zakończona na pierwszej rozprawie z wynikiem satysfakcjonujący wszystkie strony procesu i w sposób optymalny dla dziecka w tak trudnej dla niego sytuacji

sprawa sądowa , powództwo o wstąpienie w stosunek najmu zakończona z sukcesem dla mojego klienta pomimo skomplikowanego stanu prawnego i negatywnej decyzji ZDK

MICHAŁ GOSTKOWSKI Kancelaria Adwokacka

Świętojańska 59/4, 81-391 Gdynia

Łukasz Budnik Adwokat

(Od 2013)
Podziękowań 20
Opinii 6
Odpowiedzi na pytania 132

Kancelaria Adwokacka Łukasz Budnik

Tatrzańska 23/1, 81-328 Gdynia

Reprezentacja w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Reprezentacja w sprawach o zapłatę i egzekucję należności.

Reprezentacja w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Reprezentacja w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

Reprezentacja w sprawie o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Reprezentacja w sprawach o alimenty.

Sporządzenie umowy cesji wierzytelności.

Obrona w sprawie karno skarbowej.

Reprezentacja w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Adwokat Izabela Kozłowska

Starowiejska 25/6, 81-363 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

rozwód z winą / bez orzekania o winie, alimenty, kontakty, wydanie paszportu/dowodu dla dziecka, władza rodzicielska,

zasiedzenie, służebność, zniesienie współwłasności, podział do korzystania .

stwierdzenie nabycia spadku, zachowki, odwołanie darowizn, dział spadku

zakładanie spółek , zmiany i przekształcenia w KRS.

odszkodowania, wynagrodzenia za nie wydanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, sprzeciwy od kar pracowniczych, odpowiedzialność za mienie powierzone.

Joanna Malinowska Adwokat

(Od 2015)
Podziękowań 16
Odpowiedzi na pytania 115

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Junker

Aleja Zwycięstwa 218/2, 81-540 Gdynia

  • Odpowiedzi na pytania

Witam proszę o odpowiedź. W 2013 roku zmarł mój mąż pozostawiając mnie z długami wobec Urzędu Miasta i Urzedu Skarbowego splacam regularnie zobowiązania choć jeszcze nieznaczna cześć ok 5tys pozostała. W zeszłym tygodniu dostałam wezwanie do sądu o przyjęcie nabytego spadku (wystąpił Urząd Skarbowy)wraz z maloletnimi dziećmi dodam że mam troje dzieci a córka jest pełnoletnia ona wezwania nie dostała a w piśmie jest podział na 1/3?Moje pytanie :czy wezwanie do sądu wiąże się z potwierdzeniem ze długi przechodzą na mnie? i drugie czemu nie jest ujęta pełnoletnia córka do podziału?bardzo proszę o odpowiedz

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu nie było wszczęte, zaś dopiero właściwy Urząd Skarbowy złożył jako wierzyciel wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mężu z uwagi na to, iż posiada interes prawny w złożeniu takiego wniosku. Pani jednak jako spadkobierczyni nie ma obowiązku przyjęcia spadku. Samo wezwanie do sądu nie wiąże się automatycznie z przejęciem przez Panią długów po zmarłym mężu. Z uwagi na to jednak, iż mąż zmarł w 2013 r. upłynął już termin do odrzucenia spadku (tj. okres 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci Pani męża) zarówno dla Pani, jak i dla dzieci. W takim stanie rzeczy przyjmuje się, iż doszło do przyjęcia spadku wprost (innymi słowy łącznie z zadłużeniem), chyba że w kręgu spadkobierców są osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletnie dzieci). Wówczas dochodzi do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem spadkobierca jest odpowiedzialny za długi spadkowe wyłącznie do wysokości stanu czynnego spadku (tj. do wartości aktywów wchodzących w skład spadku). Jeżeli jednak nie posiadała Pani wiedzy o stanie zadłużenia męża w chwili jego śmierci, co skutkowało niezłożeniem w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym mężu, może Pani skorzystać z instytucji uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym mężu. Jest to odrębne postępowanie sądowe, które pozwoliłoby uniknąć obowiązku spłacania długów po zmarłym mężu po zaistnieniu określonych przesłanek wynikających z art. 1019 Kodeksu cywilnego. Należy jednakże pamiętać, iż w przypadku skorzystania przez Panią z takiej instytucji i odrzucenia spadku w całości, to na mocy ustawy spadek dziedziczą w dalszej kolejności zstępni, czyli Pani dzieci. Zatem również one winny następnie skorzystać z dobrodziejstwa uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku (w przypadku dzieci małoletnich – wniosek taki winien zostać złożony po uprzednim wydaniu przez właściwy Sąd rodzinny zezwolenia na złożenie przez rodzica w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku). W razie wątpliwości służę pomocą przy ewentualnym prowadzeniu sprawy przed sądem lub sporządzeniem pisma procesowego.

Witam, co mam robić jesli w trakcie urlopu macierzyńskiego miejsce pracy zostało zlikwidowane ,firma dalej istnieje ,a po skończeniu urlopu z pracodawcą nie ma kontaktu? wiem tylko że chce rozwiązać umowę ze mną .Jak powinno wyglądać zakończenie współpracy w takim przypadku ?

Szanowna Pani, co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć Pani umowy o pracę po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z przepisem art. 182 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Pracodawca co prawda może zaproponować Pani stanowisko niższe i w sposób jednostronny dokonać Pani przeniesienia na inne stanowisko (nawet jeśli jest ono niższe od dotychczas zajmowanego), pod warunkiem że takie przeniesienie nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, a to inne stanowisko odpowiada również kwalifikacjom pracownika. Warto pamiętać, iż w takim przypadku nie jest potrzebna zgoda pracownika. W sytuacji, kiedy pracodawca nie ma możliwości zaproponowania Pani równorzędnego lub podobnego stanowiska, może wówczas wypowiedzieć Pani umowę o pracę, niemniej takie stanowisko nie wynika z Kodeksu pracy, a wyłącznie z analogicznego stanu faktycznego, na którym orzekał Sąd Najwyższy i przyjmuje się, iż do takiego wypowiedzenia może wówczas dojść. Oczywiście musi być ono zgodne z przepisami Kodeksu pracy o wypowiadaniu umów o pracę - w zależności od rodzaju umowy o pracę (m.in. forma pisemna wypowiedzenia, przyczyna zawarta w treści wypowiedzenia, właściwy okres wypowiedzenia itp). Ewentualnie może Pani jako osoba uprawniona do urlopu wychowawczego złożyć pracodawcy wniosek w trybie art. 186 (7) Kodeksu pracy na piśmie o obniżenie Pani czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 pełnego wymiaru pracy, nie później niż 2 tygodnie przed planowanym powrotem do pracy i wykonywaniem jej w obniżonym wymiarze. Pracodawca jest wówczas obowiązany uwzględnić Pani wniosek. Nie może również wypowiedzieć Pani umowy o pracę ani jej rozwiązać w okresie od dnia złożenia przez Panią takiego wniosku do dnia powrotu do pracy w wymiarze pełnym, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wyjątek stanowi tylko ogłoszenie upadłości pracodawcy lub jego likwidacja oraz przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Z poważaniem. Adw. Joanna Junker

Witam. Jestem po rozwodzie. W trakcie małżeństwa zbudowałem dom ze środków własnych ( działka kupiona na spółkę połowa kosztów żona połowa ja - zapis notarialny) otrzymanych od rodziny jako spłata. Mam na to tylko pisemne oświadczenia mojej mamy. Dodatkowo sprzedałem mieszkanie które było moją własnością przed ślubem aby wykończyć dom. Zakładając że uda się sprzedać dom to w jaki sposób mogę odzyskać kwotę za mieszkanie żeby nie wchodziło do majątku wspólnego a to co pozostanie ze sprzedaży domu chcę podzielić na pół. Mamy 2 córki. Jedna dorosła a druga nieletnia jest z matką. Na razie mieszkamy wszyscy razem w tym domu

Szanowny Panie, jeśli jest Pan zainteresowany złożeniem w sądzie wniosku o podział majątku wspólnego, musiałby Pan w toku postępowania wykazać (m.in. dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie Pana jako strony), że faktycznie środki pieniężne, które Pan przeznaczył na budowę domu, stanowią darowiznę, którą przekazali Panu członkowie rodziny. Jeśli była ona udzielona w trakcie trwania małżeństwa, należy wykazać, iż zamiarem członków rodziny było darowanie tych środków wyłącznie Panu, a nie obojgu małżonkom. Z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż przedmiot darowizny na rzecz jednego z małżonków wchodzi co do zasady do jego majątku osobistego. To samo dotyczy środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, który stanowi Pana majątek osobisty, albowiem uzyskał Pan go przed zawarciem związku małżeńskiego. Również winien Pan w toku postępowania wykazać, iż nabył je Pan ze środków sprzed zawarcia małżeństwa lub przed zawarciem małżeństwa w inny sposób uzyskał Pan prawo własności do tego lokalu (np. darowizna, spadek itp). Nie należy również zapominać, że istotne jest również to, iż posiada Pan na utrzymaniu jedno małoletnie dziecko, którego potrzeby mieszkaniowe sąd z pewnością w toku postępowania uwzględni, ażeby matka z małoletnim dzieckiem nie pozostała bez lokalu lub bez możliwości jego sfinansowania w przyszłości (m.in. z kredytu lub środków pochodzących ze sprzedaży wybudowanego przez Państwa domu). Niemniej sam fakt sprzedaży domu jest czynnością wtórną i może być np. konsekwencją orzeczenia sądu w zakresie podziału majątku m.in. z uwagi na to, że sąd zasądzi na Pana rzecz spłatę określonej kwoty pieniężnej tytułem wyrównania udziałów w majątku wspólnym przez żonę, a żona będzie w stanie uzyskać takie środki wyłącznie na skutek sprzedaży domu. W razie wątpliwości służę pomocą w siedzibie Kancelarii lub telefonicznie. Z poważaniem. Adw. Joanna Junker

Witam,czy po zmarlym kuzynie powinnam odrzucic spadek,czy czekac az zostane powolana przez wierzycieli jako spadkobierca i zrobic to dopiero wtedy?

Szanowna Pani, w przypadku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności dziedziczą zstępni zmarłego oraz jego małżonek. Dopiero w chwili kiedy takich osób nie ma lub odrzucą one spadek, dziedziczą w dalszej kolejności pozostali członkowie rodziny. I tak przy braku zstępnych (dzieci, wnuków) - dziedziczą: małżonek zmarłego + rodzice. Przy braku zstępnych i małżonka - tylko rodzice. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło - jego udział w spadku przypada rodzeństwu zmarłego. A zatem katalog osób uprawnionych do spadku przed Panią jako kuzynką jest szeroki i to oni w pierwszej kolejności zgodnie z kolejnością wskazaną w Kodeksie cywilnym byliby powoływani do spadku po zmarłym kuzynie. Nie wskazała Pani, ile osób wchodzi obecnie w krąg spadkobierców i czy kuzyn faktycznie posiada długi, o których Pani ma wiedzę. Nie może Pani odrzucić spadku po kuzynie dopóty, dopóki żyją spadkobiercy, którzy mogą być powołani do spadku przed Panią i dopóki nie odrzucili oni spadku. Wówczas dopiero Pani jako kolejny członek rodziny powołany do spadku w określonej kolejności może spadek odrzucić, albowiem wówczas dopiero może być Pani uznana jako spadkobierca zmarłego kuzyna. Niezależnie od tego powinna Pani pamiętać, iż termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku. Niemniej gdyby w terminie 6 miesięcy Pani nie złożyła takiego oświadczenia przed notariuszem lub przed sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wszczętego np. z inicjatywy wierzyciela zmarłego, to istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku np. jeśli nie wiedziała Pani i nie mogła Pani wiedzieć nawet przy dochowaniu należytej staranności, że zmarły w chwili śmierci posiadał jakiekolwiek długi. Jest to postępowanie toczące się przed sądem i szczegółowych informacji mogę udzielić Pani drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie Kancelarii. Dla Pani wiedzy istotna pozostaje również informacja, że kilka dni temu zmianie uległy przepisy dotyczące dziedziczenia i spadków. Obecnie nawet jeżeli Pani nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (czyli od dnia śmierci) to przyjmuje się, iż przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza iż jest Pani odpowiedzialna za długi zmarłego tylko do wartości majątku, który wchodzi w skład spadku, o ile oprócz długów taki majątek w chwili śmierci zmarły posiadał. A zatem nie musi Pani obawiać się, że będzie Pani zmuszona spłacać długi zmarłego z własnego majątku. Pozdrawiam. Adw. Joanna Junker

Kancelaria Adwokacka Maciej Duszewski

Plac Kaszubski 8 lok. 204, 81-350 Gdynia

Kancelaria Adwokacka Jacek Buss

Krasickiego 11 lok. 4, 81-391 Gdynia

Wróć na górę