Tomasz Urbanowicz

Tomasz Urbanowicz

Radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Urbanowicz

Toruńska 30/53, 82-500 Kwidzyn

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury

250 zł

Cena brutto

Opis usługi
Usługa jest potrzebna, gdy prawnik wcześniej sprawdził i wykrył nieprawidłowości w sposobie naliczenia przez ZUS wysokości emerytury. Prawnik sporządzi i przekaże Tobie pocztą lub emailem gotowe, profesjonalne pismo do Sądu w Twoim imieniu będące odwołaniem od decyzji ZUS. Odwołanie przekażesz do Sądu za pośrednictwem ZUS. (Zanim trafi do Sądu, otrzymasz jeszcze od ZUS stanowisko w sprawie odwołania.)
Jak to działa
  • Po wykonaniu płatności do prawnika wysyłany jest SMS oraz email o Twoim zleceniu
  • Wysyłany jest również email do Ciebie zawierający potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz paragon i Regulamin wykonania usługi
  • Prawnik skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie
  • Przygotuj się do rozmowy, skompletuj dokumenty
Co obejmuje cena
  • Napisanie odwołania od decyzji ZUS w imieniu klienta, w formie gotowej do przekazania do Sądu (ZUS)
  • Przekazanie klientowi tekstu odwołania pocztą lub emailem
Czego nie obejmuje cena
  • Sprawdzenia poprawności naliczenia emerytury przez ZUS (osobna usługa)
  • Reprezentacji przed Sądem
Uwagi
  • Jeśli potrzebna jest faktura, proszę przekazać prawnikowi dane do wystawienia faktury osobiście
  • Jeśli potrzebna jest faktura, proszę przekazać prawnikowi dane do wystawienia faktury osobiście Na odwołanie od decyzji ZUS masz 1 miesiąc czasu od daty doręczenia tej decyzji. Po tym terminie decyzja staje się prawomocna.